Održana 12.sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Na samom početku 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno predsjedavajući Igor Vrljić informisao je da je Armin Kurbegović napustio SBB i prešao u samostalne vijećnike, kao i dosadašnji vijećnici DF Viktor Dundiović i Mithat Abazovć. Takođe, upoznao je prisutne da je CIK obavijestio Vijeće da je Šejla Džanan vijećnica SDP-a umjesto Mithata Palića.

Uz nekoliko tehničkih korekcija usvojen je Zapisnik sa prethodne 11. sjednice Općinskog vijeća.Prijedlozi vijećnika Vedrane Kisić Alagić ( SDP) i Đemala Bilanovića ( SBB ) za dopunu dnevnog reda nisu dobili potrebnu većinu glasova, dok je Prijedlog za formiranje komisije za davanje stručne ocjene u postupku urbanističke saglasnosti, koji je dao Nedžad Jusić ( SDA ), izglasan i uvršten kao 12. tačka dnevnog reda jučerašnje sjednice. Vijećnici su postavili brojna pitanja i inicijative. Kritike na rad Vijeća, odnosno sedmomjesečnu pauzu u održavanju sjednica uputili su vijećnici SDP-a, SBB-a i samostalni vijećnik Viktor Dundović. Nakon diskusije usvojeni su Prijedlog Odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja JU Apoteka Bugojno, kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na statut ove javne ustanove.

Većinom glasova usvojen je i Nacrt programa rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za 2019.godinu, uz prijedlog određenog broja vijećnika da budu podneseni izvještaji o radu za prošlu godinu. Potrebnu većinu glasova dobila je i 6. tačka dnevnog reda, Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području Općine Bugojno za 2018.godinu, koja iznosi 650 KM po metru kvadratnom. Duža rasprava vođena je oko raspisivanja javnog poziva za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. 2018/19.godini. Vijećnici SDP i SBB iskazali su sumnju da će dodjela stipendija za prošlu i raspisivanje poziva za tekuću školsku godinu stvoriti finansijski jaz u budžetu što bi, kako su istakli, moglo dovesti do ponovnog kašnjenja u isplati stipendija. Suprotno njima, ostali vijećnici koji participiraju u Općinskom vijeću podržali su raspisivanje javnog poziva za dodjelu stipendija za obije akademske godine. Većinom glasova usvojena je ova Odluka uz određene izmjene koje se odnose ,između ostalog, na mogućnost da redovni studenti apliciraju bez obzira da li studiraju na privatnim ili javnim fakultetima.

Informaciju o stanju sigurnosti na području naše općine u periodu od 1.januara do 30.sepetembra 2018. godine podnio je načelnik PU Bugojno Mustafa Zahirović. Vijećnici su sa 12 glasova „za“ i 2 „protiv“ usvojili i Nacrt budžeta Općine Bugojno za 2019.godinu u iznosu od 7.466 000 KM. Glasanju je prethodila rasprava tokom koje je iznesen stav da su sredstva za finasiranje poljoprivrede i poduzetništva mladih nedovoljna. Nacrt budžeta je podložan promjenama, tako da će sve sugestije i primjedbe koje budu iznesene tokom javne rasprave,koja je zakazana za 13.12. u 10 sati, kao i uloženi amandmani biti uzeti u razmatrane, te da će predloženi Nacrt doživjeti izmjene do konačnog Prijedloga budžeta Općine Bugojno za 2019.godinu,rečeno je prije glasanja.

Tačka o raspisivanju javnog poziva za zakup zemljišta bivše kasarne Armije BiH izazvala je, takođe, dužu diskusiju tokom koje je rečeno da je održavanje ovog objekta veliko opterećenje za Općinu koja za njeno održavanje izdvaja 70 000 KM. Naglašeno je kako bi se u skladu sa pravnim propisima nastojalo riješiti to pitanje.I ova tačka dobila je potrebnu većinu glasova.

Na samom kraju vijećnici su dali prijedlog za formiranje komisije za davanje stručne ocjene u postupku urbanističke saglasnosti, koja je uvrštena u dnevni red sjednice na prijedlog predsjednika kluba SDA Nedžada Jusića.

12.redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno trajala je više od šest sati, a obilježile su je dugotrajne diskusije i pauze.

pogledano 4719 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri