Travnik: Sutra 61. sjednica Vlade SBK-a

 Sutra će u Travniki biti održana 61. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona.

 

                                                             DNEVNI RED 

 

            1. Zapisnik sa 60. sjednice Vlade  Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

            2. Mišljenje na Federalni Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2017. godinu, za poticaje u poljoprivredi (pomoć privatnim poduzećima - zemljoradnička zadruga AT Donji Vakuf) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2017. godinu, za poticaje u poljoprivredi (pomoć javnim poduzećima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za 2017. godinu, za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacije u MZ Bučići, općina Novi Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda u mjestu Strane, II faza,  općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isporuku vodomaterijala za izgradnju vodovoda Lendići i Bešpelj, općina Jajce - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu elaborata o gospodarenju šumama u zoni sanitarne zaštite izvorišta Kruščica, općina Vitez - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            10. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za rekonstrukciju krova i poda u zgradi Osnovne škole ''Musa Ćazim Ćatić'', Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava   za 2017. godinu, za zamjenu poda u zgradi Osnovne škole ''Fra Marijan Šunjić''- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstavaBudžeta Srednjobosanskog kantona   za 2017. godinu, za adaptaciju prostora kotlovnice u Osnovnoj školi ''Kiseljak'', Kiseljak - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje drugog dijela obavljanja nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Arhiva - Kantonalni arhiv

            15. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za psihosocijalno liječenje korisnika braniteljsko invalidske skrbi - Uprava za borce

            16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruženja boraca  - Uprava za borce

            17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja  - Uprava za borce

            18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uređenje grobalja i mezarja - Uprava za borce

            19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uređenje portirnice u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

            20. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za izradu procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara  Srednjobosanskog kantona - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

            21. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za nabavku radiografskog RTG sistema za potrebe Bolnice za plućne bolesti Travnik - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            22. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku CT aparata za potrebe Hrvatske bolnice ''Dr. Fra Mato Nikolić'', Nova Bila - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            23. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu terenskih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            24. Saglasnost za zakup poslovnog prostora za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            25. Saglasnost za nabavu telefonske centrale za potrebe PS Busovača - Ministarstvo unutrašnjih poslova

            26. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za provedbu projekta: ''Skrining vida'' za učenike s potencijalnim problemima vida - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            27. Izvještaj Odjela Interne revizije o praćenju provođenja preporuka (4x) - Ministarstvo finansija

            a) po reviziji izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (izdaci po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima u srednjim školama Srednjobosanskog kantona )

            b) po reviziji trošenja sredstava u OŠ Busovača u školskoj 2015./2016. godini

            c) po reviziji plaća, sudaca, tužitelja, pravobranitelja i državnih službenika u općinskim sudovima, Kantonalnom sudu, tužilaštvu i pravobranilaštvu

            d) po reviziji trošenja sredstava u OŠ ''Nova Bila'', u 2016. godini

            28. Informacija o zahtjevima za naknadu troškova odvokatskim kućama u postupku javnih nabava - Služba za zajedničke poslove

            29. Saglasnost za povećanje reprezentacije za policijskoga komesara za jun 2017. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova

            30. Izvještaj o radu inspekcija za juni 2017. godine

            a) Ministarstvo privrede

b) Ministarstvo unutrašnjih poslova

c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporata

d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

31. Razrješenja i imenovanja

a) Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za dodjelu komcesija iz oblasti vodoprivrede

b) Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora ''Treće osnovne škole'', Oborci, Donji Vakuf

c) Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Osnovne škole ''Hasan Kjafija Pruščak'', Prusac, Donji Vakuf

                                                                                                                      PREMIJER KANTONA

                                                                                                                         Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 922 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri