U četvrtak 95. sjednica Vlade SBK-a

U četvrtak u Travniku 95. sjednica Vlade SBK-a

                                                    D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 94. sjednice Vlade  Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona

 

2. Statut Zavoda za javno zdravstvo  Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje  Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

a) Saglasnost za zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih poslova na izradi Liste lijekova

b) Prijedlog zaključka o ovlaštenju Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona  za utvrđivanje Liste lijekova i visine pomoći koja se odobrava osiguranim osobama - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

4. Prijedlog odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekova koji se koriste za teža stanja i obljenja koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava  Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ''odvodnja oborinske kanalizacije u naselju Kineska četvrt MZ Centar II'', općina Novi Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za regulaciju korita rijeke Lašve, općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (organiziranje sajmova, izložbi, edukacija) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

9. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za izgradnju vodovoda Kraljevice - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za izradu'' Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Trebešnica'', općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za ''Izgradnju rezervoara za vodu u MZ Gornja Rovna'', općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe  Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć obiteljima smrtno stradalih djelatnika Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sport - kotizacija klubovima za jesenji dio sezone 2018./2019. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za čišćenje korita i obala rijeka na području općine Vitez - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za sufinansiranje radova na sanaciji klizišta Radova, općina Vitez  - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Fojnica za sufinansiranje sanacije puta u MZ Dusina, općina Fojnica  - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Gornji Vakuf-Uskoplje za sufinansiranje uređenje korita rijeke i izrade mosta u naselju Bistrica  - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za sufinansiranje sanacije klizišta puta u naselju Rendići - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za sufinanciranje sanacije klizišta puta Bešpelj-Podovi - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu putničkog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

23. Izvještaj načelnika Općine Kreševo o utrošku sredstava za sanaciju klizišta u mjestu Crnići - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne uprave za borce (1.400,00 KM) - Uprava za borce

 

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne uprave za borce (5.149,01 KM) - Uprava za borce

 

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta za nabavu računarske opreme za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa - Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historjiskog naslijeđa

 

27. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnog sredstava - Ministarstvo finansija

 

28. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva - Ministarstvo finansija

 

29. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova

 

30. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga grijanja na pellet - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

31. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i razvoj softwera za Ured za javne nabavke - Ured za javne nabavke

 

32. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molerskih radova u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

 

33. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje hodnika i postavljenje PVC podova u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

 

34. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade Kantona

 

35. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka, broj: 01-05-282/18-20 od 26. 4. 2018. godine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

36. Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

37. Saglasnost za povećanje plaće namještenika zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskome sudu u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

38. Saglasnost za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

39. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove čistačice u PS Kreševo - Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

40. Saglasnost za pokretanje procedura javnih nabavka za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

41. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ''Busovača'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

42. Inicijativa za donošenje odluke u skladu sa članom 26.a) Zakona o agencijama i unutrašnjim služba za zaštitu ljudi i imovine F BiH - Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

43. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Stručne službe Vlade Kantona - sekretar Vlade Kantona

 

44. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu uredskih stolica za potrebe Ureda za zakonodavstvo - Ured za zakonodavstvo

 

45.  Izviještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu - Skupština

 

46. Izvještaj o radu Regionalne ekonomske zajednice - Ministarstvo privrede

 

47. Izvještaj o radu Koordinacijskoga tijela za praćenje realizacije Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom  Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

48. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za II kvartal 2018. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

49. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o Zaključku Vlade, broj: 01-05-412/2018-38 od 8. 6. 2018. godine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

50. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području izgradnje MHE ''Krušćica'', - Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

51. Prijedlog zaključka u vezi sa popune radnog mjesta pomoćnika ministra za materijalno financijsko poslovanje u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa - predsjednik Vlade Kantona

 

52. Prijedlog zaključka o korištenju godišnjih odmora u Kantonalnim organima uprave za 2018. godinu - sekretar Vlade Kantona

 

53. Rješenja i imenovanja

a) Rješenje o imenovanju Mirovnog vijeća za oblast osnovnog obrazovanja u   Srednjobosanskom kantonu

b) Rješenje o imenovanju Mirovnog vijeća za oblast srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

                 PREMIJER KANTONA

                                                                           Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 521 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri