Gornji Vakuf - Uskoplje: Danas Dan žalosti

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-3161/18

Datum; 08.11.2018.godine

    Na osnovu člana 112 Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje(«Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje», br.1/01 i 3/05), Općinski načelnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje,

d o n o s i

 

O D L U K U

o proglašenju dana žalosti

 

I

 

Proglašava se 09.11.2018.godine (petak) Danom žalosti na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje povodom tragične smrti, Sulejmana Topića iz Gornjeg Vakuf-Uskoplja i Dževada Čorbadžića iz Mostara, zaposlenika firme Tojaga d.o.o. Mostar, na gradilištu u ul. Gradska, Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 07.11.2018.godine.

II

 

Na dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzički sadržaji u ugostiteljskim objektima.

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“.

 

                                                                       Općinski načelnik

   Sead Čaušević, prof.

pogledano 1435 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri