Printaj ovu stranu
Vlada SBK: Sutra će biti održana V sjednica

Sutra će u Travniku s početkom u 9:00 sati  biti održana  5. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona.

                                                     DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 4. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona – sekretar Vlade
2. Nacrt uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj privredi – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (donirana sredstava OŠ „13 Rujan“ Jajce) – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (donirana sredstava OŠ „Vitovlje“) – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „ transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za utopljavanje zgrada, vodovodi i kanalizacije – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) za projekat izgradnje cjevovoda Crnići, općina Kreševo
b) za projekat izgradnje oborinske kanalizacije Mosor, općina Travnik
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Prve osnovne škole Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe škola (5X)– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu april 2019.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
e) Ministarstvo privrede
11. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu april 2019.godine – Stručna služba
a) Kantonalni arhiv
12. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju kotla na čvrsto gorivo u OŠ „Dolac“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Ugovora o djelu u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj: 01-34-326/2019 od 11.3. 2019. godine – Premijer Kantona
14. Prijedlog zaključka o dostavljanju podataka o nacionalnoj strukturi uposlenih u kantonalnim organima uprave – Premijer Kantona

                                                                                                        PREMIJER KANTONA
                                                                                                       Tahir Lando, dipl.ing.

pogledano 1084 puta
Označeno