Ministarstvo privrede SBK: Javni pozivi

 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona 10. maja 2019. godine objavilo je JAVNE POZIVE za odabir korisnika sredstava sa slijedećih pozicija:

1. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaji privredi" niži nivoi vlasti za 2019. godinu.

2. Javni konkurs za odabir korisnika sredstava "Tekući transfer - Subvencije za sufinanciranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina" za 2019. godinu.

3. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno parterstvo" za 2019. godinu.

4. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Tekući trasnferi subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi" za 2019. godinu.

5. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Tekući transferi subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaj privredi" za 2019. godinu.

6. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma" za 2019.godinu.

Rok za dostavu programa - projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave javnog poziva.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenoj web stranici Vlade SBK/KSB:

http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-poziv-2-2-2-2-2.html

pogledano 672 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri