Sutra u Travniku XVIII sjednica Vlade SBK-a

 

Sutra će u Travniku s početkom u 9:00 sati biti održana 18. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona


                                                        DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 17. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kant
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3.Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Kantonalna uprava za borce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog nasljeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4.Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a)Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
e) Ured za javne nabavke
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( rekonstrukcija vodovoda Karahodže, Alihodže, Brajići) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( regulacija korita rijeke Krušćice) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( regulacija korita rijeke Jaglinac) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa ( 7 komada) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u gospodarske, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Banja“ na lokalitetu Banja, općina Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima -poticaj privredi“ – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole ( IX i X mjesec 2019.g.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (3.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (500,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (4.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za općinu Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sport – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/20. godinu– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje oglasa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja (Mujo Duranović) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredske fotelje – Ured za zakonodavstvo
30. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za održavanje i razvoj korisničkog softwera za javne nabavke – Ured za javne nabavke
31. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
32. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga pranja vozila – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku atomskog apsorpcionog spektrofotometra – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
34. Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju za II. kvartal 2019. godine – Ministarstvo finansija
36. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju – Ministarstvo finansija
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku šumarskih cipela – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
39.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju PVC stolarije u OŠ Treća osnovna škola Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku IT opreme – Ministarstvo privrede
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za zaključivanje sporazuma o izvansudskoj nagodbi o naknadi štete za motorno vozilo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti za sanaciju mokrog čvora u PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
44. Saglasnost za nabavku 5 uređaja Alcotest 5000-V3 – Ministarstvo unutrašnjih poslova
45. Saglasnost za nabavku serverskog ormara – Služba za zajedničke poslove
46. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu elaborata o geodetskoj situaciji zemljišta – Kantonalni arhiv
47. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Nova Bila“
b) Imenovanje komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Travnik“

                                                                                          PREMIJER KANTONA
                                                                                          Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1132 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri