Svečana Skupština saveza RVI SBK

Dana 24.12.2015 godine, je u Travniku obilježena 20. godišnjica formiranja Saveza ratnih vojnih invalida SBK. Svečanoj Skupštini Saveza prisustvovala je i potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.

Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona (SRVI – SBK), je organizacija koja je formirana 16.12.1995. god., a koja okuplja RVI, iz svih općina Srednjobosanskog kantona, te OORVI – Kotor Varoš, kao i dosta RVI, sa područja; Banja-luke, Prijedora, Šipova, M.Grada, i još dosta drugih, koji su za svoje privremeno mijesto stanovanja odabrali Travnik, ali i druga mjesta SBK.

Ova organizacija ukupno broji oko 3000 RVI, od kojih je najveći broj onih sa procentom invalidnosti iznad 50%, a SBK je Kanton sa najvećim brojem RVI u odnosu na broj stanovnika na području BiH, te takođe Kanton sa najvećim brojem RVI amputiraca.

pogledano 1551 puta
WEBMASTER

Radio Bugojno postoji od 1969.godine i spada u red najstarijih radio stanica u BiH. Od tada do danas, kontinuirano se emituje program, a tokom ratnih godina, samo nekoliko kraćih zastoja zabilježili smo u emitovanju..

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri