Federalni ministar Salko Bukvarević posjetio SBK

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u Vladi F BIH Salko Bukvarević u petak je posjetio SBK. Ministar Bukvarević u Travniku se sastao sa premijerom Tahirom Lendom i njegovim saradinicima,  predstavnicima općina i boračkih udruženja, te sa direktorom Uprave za boračka pitanja SBK-a Esadom Crnicom.

Posjete kantonima i razmjena informacija o aktivnostima na izradi zakonske regulative i uredjenju pitnja iz domena boračko invalidske zaštite dio su prakse koju provodi Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata. Na sastanku su prezentirane radne verzije zakona o demobilisanim borcima i borčkim udruženjima.

-S obzirom da postoji veliki broj udruženja nameće se potreba da opstanu samo udruženja koja imaju kontinuitet u radu . Da bi boračka organizacija bila reprezentativna mora predstavljati najmanje 55 % boračke populacije, rekao je ministra Bukvarević nakon sastanka u Travniku.

pogledano 1258 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri