Više cijene usluga JKUP "Čistoća" Donji Vakuf

 U Donjem Vakufu je održana tematska sjednica Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o problemima u Javnom komunalnom uslužnom preduzeću „Čistoća“ Donji Vakuf.

Javno komunalno uslužno preduzeće „Čistoća“ Donji Vakuf uputilo je zahtjev Općinskom vijeću za povećanje cijena usluga zbog teške finansijske situacije u kojoj se nalazi preduzeće, ali i nagomilanih dugova.

   Trenutni prihodi preduzeća u iznosu od 12 000 do 15 000 KM ne mogu osigurati normalno poslovanje za što bi trenutno trebalo obezbijediti 41 109, 20 KM, pa u „Čistoći“ zahtjev smatraju opravdanim.

   Imajući u vidu tešku situaciju u preduzeću, tokom rasprave na tematskoj sjednici, prihvaćen je zahtjev za povećanje cijena usluga Javnog komunalnog uslužnog preduzeća „Čistoća“ Donji Vakuf tako da će tzv. samačka domaćinstva plaćati 4,5 KM, višečlana domaćinstva 6 KM, privredni subjekti 20% više u odnosu na dosadašnje cijene, a trgovački centri 300 KM mjesečno itd.

   Usvojen je i zaključak da ukoliko ''Čistoća'' Donji Vakuf pismeno obavijesti načelnika općine, da i pored mjera koje su poduzete u cilju prevazilaženja problem u poslovanju, nije u mogućnosti obezbijediti kontinuirano prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada, održavanja javne čistoće i realizaciju drugih aktivnosti predviđenih Programom zajedničke komunalne potrošnje, obavljanje ovih poslova, do konačnog rješavanja problema a pod istim uslovima i primjenom važećeg cjenovnika u JKUP ''Čistoća'', će na zahtjev načelnika općine nastaviti JKP ''Gradina'' d.o.o. Donji Vakuf.

  JKP ''Gradina'' Donji Vakuf će  za potrebe obavljanja ovih poslova koristiti raspoložive resurse JKUP, i to  na način i pod uslovima koji će biti definisani ugovorom koji će zaključiti direktori preduzeća, a na koji će saglasnost dati načelnik općine. Korištenje raspoloživih resursa podrazumijeva i angažman zaposlenika uz adekvatno regulisanje njihovog radno-pravnog statusa.

pogledano 1732 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri