RTV Bugojno: Nova kamera za kvalitetniji rad

RTV Bugojno od danas ima na raspolaganju novu, profesionalnu kameru. S obzirom na našu, prilično skromnu i uglavnom dotrajalu opremu, za nas ovo predstavlja nove mogućnosti za kvalitetniji rad.

Već je poznato da je RTV Bugojno u teškom materijalnom položaju, pa je  kupovina opreme veliko opterećenje i za onako skromne mogućnosti.  Usprkos teškim uslovima, nedostatku opreme, nastojali smo ipak  „pokriti“ što više dogadjaja te adekvatno odgovoriti na sve zadatke.

Iako Općina Bugojno,  Općinsko vijeće i načelnik Hasan Ajkunić  čine sve da podrže  rad kolektiva RTV Bugojno, sredstava za kupovinu nove kamere nismo imali, a realizacija svakodnevnih zadataka bivala je sve teža.

Uvidjevši problem, a cijeneći značaj medija koji je od najtežih ratnih dana, pa sve do danas kvalitetno i objektivno izvještavao o dogadjajima ne samo u Bugojnu, nego i cijeloj regiji, potpredsjednica F BiH Melika Mahmutbegović, je kao rodjendanski poklon, za 13. oktobar – Dan RTV Bugojno, obezbjedila sredstva za kupovinu nove kamere.  Ovom prilikom se  posebno  zahvaljujemo  potpredsjednici  Mahmutbegović na  finansijskoj i svakoj drugoj vrsti podrške, kako sada, tako i prethodnih godina.  I ova donacija će  uposlenicima RTV Bugojno  omogućiti lakši i kvalitetniji rad, a korisnicima naših usluga i gledaocima ponudit ćemo kvalitetniju sliku i bolji program.

 Svakako pozivamo i sve druge, koji znaju cijeniti doprinos lokalnog medija u stvaranju pozitivnog okruženja i prave slike o  našem gradu, koji vole svoj grad, da slijede ovako pozitivne primjere i doprinesu da RTV Bugojno bude još konkurentnija na medijskom prostoru.

pogledano 944 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri