Bugojno: Otvoren Omladinski centar

Mladi u Bugojnu na korištenje su dobili novi Omladinski centar koji bi trebao biti prostor u kojem će se razmjenjivati i stvarati nove ideje s ciljem aktivnog uključenja mladih u procese zapošljavanja ali i kreiranja projekata koji će omogući ne samo razvoj pojedinca nego i lokalne zajednice.

Omladinski centar Bugojno  realizovan je uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) a u okviru projekta  pod nazivom „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH“.
Projekat je vrijedan 13 000 KM, a pored finasijera USAID-a, Vlade Velike Britanije i Ambasade Republike Italije, Općina Bugojno je izdvojila 5 000 KM. Realizaciju su podržali brojna preduzeća, pojedinci i organizacije. Prostorije za Omladinski centar ustupila je JU Centar za socijalni rad Bugojno na čelu s direktorom Adnanom Bašićem ,a mladi će ih moći koristiti narednih 5 godina. Sve je počelo s inicijativom Neformalne grupe mladih koji su prije godinu dana skrenuli pažnju na to da je Bugojnu neophodan prostor u kojem će se mladi okupljati i raditi na različitim projektima. Od tada do danas tim u sastavu Asmir Cetin, Almedin Tekešić, Hamira Sultanović, Anes Dervišić, Mufid Vileš, Asmer Tupo, Majda Garača i Mehmed Karadža vrijedno su radili na realizaciji projekta Omladinskog centra uz podršku Lokalnog IOM-a u Bugojnu kojeg čine koordinatori Admir Ždralović, Adis Čaušević, Azra Hero i Mirza Balihodžić.
Ovo je jedan od projekata koje IOM provodi na području našeg grada, a riječi pohvale za realizaciju Omladinskog centra nisu krili predstavnici IOM-a Kristina Šešlija i Mirza Omerhodžić koji su upotpunili svečanost otvaranja.

Načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić pored pomoći u realizaciji ovog projekta, naglasio je da će se u budućnosti nastojati stvoriti što bolji uslovi za rad i razvoj Omladinskog centra uz zapošljavanje nekog od mladih koji će koordinirati aktivnosti u Centru i ostvarivati saradnju s drugima. Ovo bi trebao biti prvi u nizu koraka ka razvoju poduzetništva mladih i rasadnik dobrih ideja, projekata i novih šansi za mlade u Bugojnu.

Projektni tim Omladinskog centra uručio je zahvalnice ustanovama, organizacijama, preduzećima i pojedincima koji su podržali realizaciju projekta: Općini Bugojno, IOM BiH – Međunarodnoj organizaciji za migracije , JU Centar za socijalni rad, JP za stambeno komunalne puteve i djelatnosti Bugojno, JKUP Čistoća Bugojno, JKP vodovod i kanalizacija Bugojno, koordinatoru IOM-a za Bugojno Admiru Ždraloviću ,preduzeću Gradnji Bor Bugojno, te pojedincima Adinu Zaimoviću i Dženisu Haliloviću koji su vlastitim angažmanom pomogli uredjenje Omladinskog centra.

pogledano 1049 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri