Printaj ovu stranu
Općinsko vijeće Bugojno: U ponedjeljak XII sjednica

                                                      P O Z I V

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 1/08), s a z i v a m XII (dvanaestu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 10.12.2018. godine (ponedjeljak) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja

2. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava Osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Apoteka Bugojno

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na statut JU Apoteka Bugojno Izvjestilac za tačke 2 i 3: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

4. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno

5. Nacrt Programa rada općinskog načelnika za 2019. godinu Izvjestilac: načelnik Općine

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području Općine Bugojno za 2018. godinu Izvjestilac za tačku 6: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetskokatastarske i imovinsko-pravne poslove

7. Raspisivanje javnog poziva za dodjelu stipendija u akademskoj 2017./2018. godini i 2018./2019. godini Izvjestilac za tačku 7: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

8. Izvještaj o sigurnosnoj situaciji na području općine Bugojno za period 01.01. – 30.09.2018. godine Izvjestilac za tačku 8: načelnik Policijske uprave

9. Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu

10. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu Izvjestilac za tačke 9 i 10: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

11. Javni poziv za zakup zemljišta bivše kasarne Armije BiH Izvjestilac za tačku 11: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetskokatastarske i imovinsko-pravne poslove

                                                                           

                                                       PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                               Igor Vrljić

pogledano 739 puta
Označeno