Poplave na području SBK-a

Kada je u pitanju situacija na području SBK-a, za RTV Bugojno, detaljan izvještaj pripremila je Zenada Čaušević, šefica Operativnog centra CZ SBK-a.

"Uslijed padavina i izlijevanja rijeka iz svojih korita, Općina Busovača proglasila je stanje prirodne ili druge nesreće na području cijele općine. Zbog povišenih vodotoka i nabujalih potoka u Općini Vitez došlo je do poplava u naseljima Šantići i Novaci. U Novom Travniku pojavila se voda na ulicama, uzrokovana neočišćenim šahtovima. Klizišta su zabilježena na području MZ Pokrajčići i Bijelo Bucje u Travniku. Zbog bujičnih voda otežano je saobraćanje na magistralnom putu Kiseljak-Gromiljak, kazala je za RTV Bugojno, Zenada Čaušević, šefica Operativnog centra CZ SBK-a.

pogledano 933 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri