Printaj ovu stranu
Općina Bugojno: Transfer za unapredjenje materinstva za 2019. god.

                                                              OBAVIJEST

Općina Bugojno obavještava sve porodilje u 2019. godini, da imaju pravo za dodjelu jednokratne novčane pomoći za porodilje iz Transfera za unapređenje materinstva.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju porodilje koje su rodile ili će roditi u toku 2019. godine, imaju mjesto prebivališta na području općine Bugojno i koje se nalaze na redovnoj evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona - Ispostava Bugojno.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz zahtjev je potrebno predati:

Izvod iz matične knjige rođenih za dijete,

Uvjerenje da se majka nalazi na evidenciji nezaposlenih, Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona - Ispostava Bugojno,

Kopiju Ugovora sa bankom na kojoj se nalazi broj žiro računa ili Potvrdu od banke o otvorenom računu.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose u toku čitave 2019. godine na obrascu koji se nalazi u Centru za usluge građana u Općini Bugojno,

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                  Hasan Ajkunić, prof.

pogledano 743 puta
Označeno