Općina Bugojno: Ažuriranje podataka u registrima - RPG/RK

Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

                                                           OBAVIJEST

„Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji podnose zahtjeve za poticaj poljoprivredne proizvodnje sa federalnog nivoa da su dužni najkasnije do 20.03.2019. godine IZVRŠITI AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRIMA-RPG/RK KOJI SE VODI U OPĆINI.

Naglašavamo da se poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti- ažurirati samo jednom u toku godine i to do 20.03. tekuće godine.
Poljoprivredni proizvođači koji uzgajaju najmanje 3 muzne krave i u sistemu su otkupa mlijeka mogu već prilikom ažuriranja podnijeti P1- prijavu za poticaj proizvodnje mlijeka - potrebno je da ponesu pasoše od krava.

Proizvođači koji ne izvrše AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRIMA-RPG/RK neće moći ostvariti poticaj sa federalnog nivoa u 2019. godini.

Ažuriranje podataka u registrima se obavlja u zgradi općine Bugojno, soba broj 107.
(kont. Telefon 030-509-234)“

pogledano 510 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri