Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

Jučer je u Gornjem Vakufu-Uskoplju, održana 17. redovna sjednica OV-a. Tokom sjednice, vijećnici su usvojili nekoliko značaniih odluka, među kojima su i Program rada OV-a za 2019. godinu i Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Gornji Valuf-Uskoplje za 2019. godinu.

Na samom početku sjednice, dnevni red od 13 tačaka, nadopunjen je sa još jednom, koja se odnosila se na imenovanje Ive Juričevića na mjesto direktora JU Centar za Socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje. Potom je, od strane vijećnika, uslijedilo i usvajanje Zapisnika sa 16. redovne sjednice OV-a. Sa 18 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana, usvojen je i Izvještaj o izvršenju Programa rada OV-a Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu. Prijedlog programa rada OV-a Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019. godinu dobio je 21 glas, dok je jedan vijećnik bio suzdržan prilikom glasanja.

Sa 18 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana, usvojen je i Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019. godinu. Na sjednici je razmatrana i Informacija o vijećničkim pitanjima i odgovorima u 2018. godini kao i Odluka o utvrđivanju komunalnih taksi, što je bez veće diskusije, usvojeno.

Jednoglasnu podršku vijećnika, dobio je Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prijenosu stalih sredstava, bez naknade JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje. Vijećnicima su na razmatranje, bile ponuđene i četiri inicijative Kluba vijećnika SDP-a koje na sjednici nisu dobile podršku većine vijećnika.

Pred vijećnicima se našla i Informacija o stanju i raspolaganju općinskom imovinom, koja je usvojena sa 19 glasova za, dok su 3 vijećnika bila suzdržana prilikom glasanja. Tačka koja se odnosila na razmatranje Odluke o sakupljanju, odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada, načinu plaćanja i visini cijena usluga na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, izazvala je burnu raspravu.

Naser Karamustafić iz Kluba SDP-a kazao je kako SDP neće prihvatiti novi cjenovnik plaćanja usluga. Suprotnog mišljenja bio je vijećnik Dževad Idrizović, naglasivši kako će Klub SDA prihvatiti navedenu odluku. Nakon kraće pauze, sa 18 glasova za i 4 protiv, usvojen je Zaključak o novom cjenovniku usluga JKP Radovina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Duža rasprava vodila se i o 9. tački, a tiče se Odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljima Gornji Vakuf-Uskoplje i Batuša Naime, mještani su podnijeli zahtjev o imenovanju ulice u Batuši koja bi nosila naziv 102. Ulica Fadila ef. Topalovića. Nakon desetominutne pauze, vijećnici su jednoglasno donijeli zaključak o formiranju komisije koja će se baviti konačnim utvrđivanjem naziva ulice. O tome će biti više govora na narednoj sjednici.

Imenovanje Ive Juričevića na mjesto direktora JU Centar za Socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje, jednoglasno su podržali svi vijećnici. Bila je to i posljednja, nadopunjena tačka, koja se našla na dnevnom redu 17. redovne sjednice OV-a Gornji Vakuf-Uskoplje.

pogledano 305 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri