Asfaltiran lokalni put u Kuli u dužini od 500 m

Povoljni vremenski uslovi omogućili su Javnom preduzeću za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve Bugojno da ove godine starta sa prvim projektima izgradnje i sanacije lokalnih puteva.

Jučer i danas u naselju Kula asfaltiran je lokalni put u dužini oko 500 metara. Izvođač radova na asfaltiranju lokalnog puta u naselju Kula je donjovakufsko preduzeće „ Rudnici gipsa“ . Po riječima Adisa Mašića, direktora JP za stambeno-komunalne poslove i lokalne puteve, sredstva za ovaj projekat, u iznosu od 40 000 KM, su obezbijeđena sa državnog nivoa, odnosno od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Riječ je o lokalnom putu koji vodi za stambene zgrade u kojima je smješteno 14 romskih porodica. Po riječima Zijada Manjgafića, jednog od stanovnika zgrade za romsku populaciju, putna komunikacija prema ovoj zgradi u protekle dvije godine je bila u veoma lošem stanju. Kako je naglasio asfaltiranje lokalnog puta je posebno značajno za veći broj osnovaca koji iz ovih zgrada svakodnevno pješače do Prve osnovne škole Bugojno.

Ovom prilikom Mašić je najavio još tri projekat na asfaltiranju lokalnih puteva na području općine Bugojno. U naselju Bagarića kuće, na području MZ Bristovi, u asfaltiranje lokalnog puta biće uloženo 30 000 KM. Na području MZ Gavice, za naselje Spahići, u putu infrastrukturu će biti uloženo 65 000 KM, dok će za asfaltiranje lokalnog puta na području MZ Vesela, u naselju Bevrnjići, biti izdvojeno 28 000 KM.

pogledano 942 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri