U Gornjem Vakufu-Uskoplju održana 20. sjednica Općinskog vijeća

Jučer je u Gornjem Vakufu-Uskoplju, održana 20. redovna sjednica OV-a. Tokom sjednice, vijećnici su usvojili nekoliko značanijih odluka, među kojima su Informacija o stanju privrede u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa.

Na samom početku sjednice, sa dnevnog reda jednoglasno je skinuta 14. tačka koja se odnosila na Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva, te su vijećnici na sjednici razmatrali dnevni red od 13 tačaka. Potom je, od strane vijećnika, uslijedilo i usvajanje Zapisnika sa 19. redovne sjednice OV-a. Uz pohvale na izvještaj ali i kritike pojedinih vjećnika, sa 17 glasova za i 2 suzdržana, usvojena je Informacija o radu Policijske stanice Gornji Vakuf-Uskoplje u 2018. godini.

Informacija o stanju privrede u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2018. godini usvojena je sa 16 glasova za i 2 suzdržana vijećnika. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2018. godinu dobio je 15 glasova za, 2 protiv, dok je jedan vijećnik bio suzdržan prilikom glasanja. Sa 16 glasova za i 2 suzdržana, usvojen je i Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2018. godinu. Izvještaj o radu Konkursne komisije za 2018. godinu usvojen je sa 16 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržanim.

Uz izmjene i dopune 11. tačke dnevnog reda usvojen je Prijedlog o općinskim administrativnim taksama, i to sa 17 glasova za i 1 protiv prilikom glasanja. Diskusiju vijećnika izazvala je 12. tačka- Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa. 

Na sjednici je razmatran i Izvještaj o radu Komisije za za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, Izvještaj o radu Drugostepene stručno-upravne komisije za 2018. godinu kao i Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja. Pred vijećnicima se našao i Prijedlog Zaključka o odobravanju prometa-prodaje nekretnine koji je usvojen sa 16 glasova za, dok je 1 vijećnik bio suzdržan prilikom glasanja.

pogledano 289 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri