Od 22.04 do 20.05.2016. godine u okviru Bugojanskog proljeća i povodom dana knjige, bit će upriličeni Dani otvorenih vrata Gradske biblioteke Bugojno sa sljedećim sadržajem:

Proteklog vikenda u Foči je održano Pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine za juniore i juniorke u stonom tenisu. Član STK „Bugojno“ Aladin Kurić sa ovog prvenstva vratio se sa osvojenom bronzanom medaljom.

 Prva Osnovna škola Bugojno bila je domaćin Općinskog takmičenja „Projekt građanin“, u izradi i prezentaciji portofolija. Prvo mjesto osvojila je ekipa Treće OŠ-e, sa portofolijem na temu „Izgled ulica našeg grada“. 

 Prve količine flaširane pitke vode iz tvornice u Bugojnu bit će na tržištu za dva mjeseca.

Na osnovi člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04),

                                              S A Z I V A M

26. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 21. 4. 2016. godine u 9 sati.

Za sjednicu predlažem

                                            D N E V N I  R E D

1. Zapisnik sa 25. sjednice Vlade Kantona – sekretar Kantona

2. Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu - direktor Zavoda

a) Program rada Zavoda za javno zdravstvo za 2016. godinu

b) Godišnji obračun Zavoda za javno zdravstvo za 2015. godinu

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za vjetroelektrane na lokacijama: ''Ranča-Dobretići-Vitovlje malo'' – Ministarstvo privrede

5. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, za potrebe Kantonalne uprave za borce – Uprava za borce

a) za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala

b)za zdravstvenu zaštitu boraca

c) za troškove zakonske revizije

d) za putne troškove liječenja u inozemstvu

e) za pomoć u slučaju smrti

f) za podizanje nadgrobnih spomenika/nišana

g) za financiranje promijenjene radne sposobnosti

h) za financiranje stambene problematike

i) za topličko-klimatsko liječenje

j) za jednokratne novčane pomoći za liječenje

k) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Projekta označavanja naselja, ulica i trgova i izrada kućnih brojeva s izradom registra prostornih jedinica na području Srednjobosanskog kantona – Uprava za geodetske i imovine pravne poslove

7. Saglasnost za nabavu računarske opreme – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za izradu idejnog projekta za dogradnju ''I. OŠ Bugojno'', Jaklić – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu - Ministarstvo obrazovanja , nauke, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za poticaj gospodarstva za 2016. godinu – Ministarstvo privrede

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privrede (LOT VI – Sredstva rezerve) – Ministarstvo privrede

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnost na zaključivanje ugovora za utopljavanje dijela kosog krova ''Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić'', Nova Bila – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnost na zaključivanje ugovora za nabavku posuda za otpad u općini Kiseljak - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

16. Prijedlog odluke za rashodovanje i Odluke o prodaji službenog motornog vozila Općinskoga suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

17. Suglasnost za pokretanje postupka za sanaciju prostorija za zadržavanje u Policijskoj stanici Jajce – Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. Saglasnost na zaključivanje Aneksa I. Ugovora o koncesiji za eksploataciju krečnjaka na lokalitetu ''Kamenjak'', općina Travnik – Ministarstvo privrede

19. Saglasnost za nadogradnju i proširenje EMIS na autoškole i vozačke ispite – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Saglasnost za pokretanje procedura za sufinanciranje projekata škola na području Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21. Saglasnost za pokretanje procedure za zamjenu krova u Osnovnoj školi ''Han Bila'', Han Bila - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

22. Saglasnost za nabavu stalnih sredstava za OŠ ''Fra Marjan Šunjić'' – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23. Saglasnost za izdvajanjem sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OŠ ''Guča Gora'', Travnik - Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta

25. Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o suradnji ''Transnacionalni zdravstveni trening-projekat'' – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike 26. Saglasnost za pokretanje postupku za nabavu baterija za radio vezu – Ministarstvo unutrašnjih poslova

27. Saglasnost za pokretanje postupka za izvođenje radova Druge faze na zgradi Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv

28. Sporazum o isplati potraživanja po vansudskoj nagodbi sa zaposlenicima Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede

29. Zahtjev za sklapanje vansudske nagodbe o isplati potraživanja sa sudcima Općinskoga suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

30. Zahtjev za sklapanje vansudske nagodbe o isplati potraživanja sa kantonalnim tužiteljima – Ministarstvo pravosuđa i uprave

31. Zahtjev sudaca Kantonalnog suda u Novome Travniku za isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora – Ministarstvo pravosuđa i uprave

32. Zahtjev sudaca Općinskoga suda u Travniku za isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora – Ministarstvo pravosuđa i uprave

33. Zahtjev za oslobođenje zakonskih zateznih kamata – Ministarstvo pravosuđa i uprave

34. Saglasnost za nabavu računarske opreme za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

35. Informacija o aktuelnom statusu i daljnjim planovima na realizaciji projekta brze ceste Lašva – Donji Vakuf – Ministarstvo privrede

36. Informacija o uspostavi Procedura i postupaka od zaključivanja ugovora o koncesiji do ispostavljanja fakture ( po Zaključku Vlade) – Ministarstvo privrede

37. Imenovanja i razrješenja a) imenovanje radne grupe za izradu strateških dokumenata u resoru prometa za razdoblje 2016. – 2025. godina – Ministarstvo privrede

                                                                                     PREMIJER KANTONA

                                                                                     Tahir Lendo, dipl. ing.

Saopćenje za javnost - Porezna uprava Federacije BiH

Autorski hit Branka Đurića Đure, "Đurologija", trenutno je najgledanija predstava u cijelog regiji, a večeras će je od 20:00 sati imati priliku pogledati i publika u Bugojnu. Dio je ovo programa XVIII Bugojanskog proljeća.

Službenici MUP SBK-a , u Bugojnu su proveli kampanju pod nazivom “Borba protiv nasilja u porodici”.Kampanja se realizuje u saradnji sa predstavnicima ICITAP-a, Međunarodnog programa Ministarstva pravde SAD-a, za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga.

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri