Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta SBK-a upozorilo je vlasnike zasada jabuka i krušaka na potrebu preventivne zaštite plantažnih zasada.

Službenici kriminalističke policije PU Travnik su preduzimanjem intenzivnih istražnih radnji otkrili izvršioca krivičnog djela razbojništva koje je izvršeno dana 02.04.2016.godine oko 23,35 sati nad radnikom benzinske pumpe „Tioil“ u Novom Travniku.

 Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u saradnji sa Fondacijom Marmara Grubu i uz podršku Zajednica opština turskog svijeta (TDBB) organizator je “Promotivne konferencije privrednih i investicijskih potencijala Bosne i Hercegovine”, koja je održana u utorak, 05.04.2016. godine u WOW Convention Center u Istanbulu .

Tom prilikom u svom obraćanju dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH, naglasila je kako je ovo izuzetna prilika da se kroz jednu bilateralnu konferenciju zainteresovani prijatelji iz Istanbula i Republike Turske upoznaju sa privrednim i investicijskim potencijalima Bosne i Hercegovine.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA /SREDNJOBOSANSKI KANTON VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona , broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04),

                                           S A Z I V A M

           25. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 7. 4. 2016. godine u 9 sati Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

1. Zapisnik sa 24. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o deligiranju nadležnosti Srednjobosanskog kantona iz oblasti turističke djelatnosti i rada turističke zajednice na Općinu Kreševo i Općinu Kiseljak – Ministarstvo privrede

3. Nacrt zakona o inspekcijama Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave

4. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o hraniteljstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

6. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, bezbjednosti i o akreditaciji u zdravstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

7. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020. - Premijer kantona

9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije “poticaji vodoprivredi” za 2016.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije “poticaji poljoprivredi” za 2016.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izmjeni Plana nabavke za realizaciju projekata sa pozicije “poticaji vodoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje presude Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo finansija

13. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine– Ministarstvo finansija

14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli srestava za sufinansiranje osnovnih gmuzičkih škola ( za III. i IV. mjesec) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za nabavku posuda za otpad u općini Dobretići - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

17. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za usluge provođenja interventne deratizacije na području Kantona – Ministarstvo zdravstva I socijalne politike

18. Prijedlog odluka o pokretanju postupaka za javne nabavke (3x) - Služba za zajedničke poslove

a) za nabavku namještaja za salu za sastanke u zgradi Vlade

b) za nabavku opreme za ozvučenje sale

c) za unutrašnje uređenje sale

19. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog računarskog materijala - Služba za zajedničke poslove

20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju peći u III.OŠ Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti,kulture I sporta

21. .Saglasnost na izmjenu Plana nabavki sa pozicije “poticaji vodoprivredi” za 2016.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

22. Saglasnost za izvođenje radova (krečenje) u prostorijama Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

23. Informacija po zahtjevu privrednog društva ”BFS” za povrat uplaćenih sredstava po osnovu koncesije – Ministarstvo finansija

24. Zahtjev za povrat obustavljenog dijela plaće predsjednici Kantonalnog suda u Novom Travniku i predsjedniku Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2016.g. – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo pravosuđa i uprave

c) Ministarstvo privrede

d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 2x

e) Kantonalni arhiv

26. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu aprilu za 2016.g– Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo privrede

c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta PREMIJER KANTONA Tahir Lendo, dipl. ing.

Lijepo vrijeme omogućilo je realizaciju infrastrukturnih projekata za koje je nadležno JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve na području općine Bugojno.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

Bugojno, 05.04.2016.godine

OBAVIJEST O UPOTREBI ZAŠTITNIH SREDSTAVA

„Zbog učestalih prijava pčelara o ugibanju pčela na prostorima intenzivnog uzgoja malina i ostalih poljoprivrednih kultura upozoravamo poljoprivredne proizvođače o slijedećem:

1. Biljke u cvjetnoj fazi ne treba tretirati kontaktnim zaštitnim sredstvima

2. Ukoliko je tretiranje u fazi cvjetanja neophodno, treba obavijestiti pčelare 48 sati prije tretiranja

3. Prije upotrebe zaštitnih sredstava treba ukloniti travne površine u cvjetnoj fazi

4. Zaštitna sredstva treba primjenjivati po mirnom vremenu (bez vjetra)

5. Zaštitna sredstva ne primjenjivati kada je temperatura zraka iznad 25 stepeni.

6. Primjenjivati sredstva u propisanim dozama po uputstvu

7. Tretiranja obavljati u kasnim večernim ili ranim jutarnjim satima

8. Pri tretiranju koristiti zaštitne maske

9. Ambalažu propisno uklanjati

Na području bugojanske općine počeo je upis djece u prve razrede osnovnih škola u školskoj 2016/2017.godini. Upis prvačića , obavljen je jučer i danas u Prvoj OŠ-i Hendek Bugojno.

U toku je instaliranje opreme za priključenje RTV Bugojno u paket ''Moja TV''.

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri