BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA /SREDNJOBOSANSKI KANTON VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona , broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04),

                                           S A Z I V A M

           25. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 7. 4. 2016. godine u 9 sati Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

1. Zapisnik sa 24. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o deligiranju nadležnosti Srednjobosanskog kantona iz oblasti turističke djelatnosti i rada turističke zajednice na Općinu Kreševo i Općinu Kiseljak – Ministarstvo privrede

3. Nacrt zakona o inspekcijama Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave

4. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o hraniteljstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

6. Mišljenje na (federalni) Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, bezbjednosti i o akreditaciji u zdravstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

7. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020. - Premijer kantona

9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije “poticaji vodoprivredi” za 2016.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije “poticaji poljoprivredi” za 2016.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izmjeni Plana nabavke za realizaciju projekata sa pozicije “poticaji vodoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje presude Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo finansija

13. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine– Ministarstvo finansija

14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli srestava za sufinansiranje osnovnih gmuzičkih škola ( za III. i IV. mjesec) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za nabavku posuda za otpad u općini Dobretići - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

17. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za usluge provođenja interventne deratizacije na području Kantona – Ministarstvo zdravstva I socijalne politike

18. Prijedlog odluka o pokretanju postupaka za javne nabavke (3x) - Služba za zajedničke poslove

a) za nabavku namještaja za salu za sastanke u zgradi Vlade

b) za nabavku opreme za ozvučenje sale

c) za unutrašnje uređenje sale

19. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog računarskog materijala - Služba za zajedničke poslove

20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju peći u III.OŠ Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti,kulture I sporta

21. .Saglasnost na izmjenu Plana nabavki sa pozicije “poticaji vodoprivredi” za 2016.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

22. Saglasnost za izvođenje radova (krečenje) u prostorijama Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

23. Informacija po zahtjevu privrednog društva ”BFS” za povrat uplaćenih sredstava po osnovu koncesije – Ministarstvo finansija

24. Zahtjev za povrat obustavljenog dijela plaće predsjednici Kantonalnog suda u Novom Travniku i predsjedniku Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2016.g. – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo pravosuđa i uprave

c) Ministarstvo privrede

d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 2x

e) Kantonalni arhiv

26. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu aprilu za 2016.g– Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo privrede

c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta PREMIJER KANTONA Tahir Lendo, dipl. ing.

Lijepo vrijeme omogućilo je realizaciju infrastrukturnih projekata za koje je nadležno JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve na području općine Bugojno.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

Bugojno, 05.04.2016.godine

OBAVIJEST O UPOTREBI ZAŠTITNIH SREDSTAVA

„Zbog učestalih prijava pčelara o ugibanju pčela na prostorima intenzivnog uzgoja malina i ostalih poljoprivrednih kultura upozoravamo poljoprivredne proizvođače o slijedećem:

1. Biljke u cvjetnoj fazi ne treba tretirati kontaktnim zaštitnim sredstvima

2. Ukoliko je tretiranje u fazi cvjetanja neophodno, treba obavijestiti pčelare 48 sati prije tretiranja

3. Prije upotrebe zaštitnih sredstava treba ukloniti travne površine u cvjetnoj fazi

4. Zaštitna sredstva treba primjenjivati po mirnom vremenu (bez vjetra)

5. Zaštitna sredstva ne primjenjivati kada je temperatura zraka iznad 25 stepeni.

6. Primjenjivati sredstva u propisanim dozama po uputstvu

7. Tretiranja obavljati u kasnim večernim ili ranim jutarnjim satima

8. Pri tretiranju koristiti zaštitne maske

9. Ambalažu propisno uklanjati

Na području bugojanske općine počeo je upis djece u prve razrede osnovnih škola u školskoj 2016/2017.godini. Upis prvačića , obavljen je jučer i danas u Prvoj OŠ-i Hendek Bugojno.

U toku je instaliranje opreme za priključenje RTV Bugojno u paket ''Moja TV''.

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović i šef Misije OSCE-a u BiH Jonathana Moor jučer su posjetili SBK.

Samira Gromila iz Donjeg Vakufa proživljava teške dane nakon požara koji se prije nekoliko dana desio u stanu, u kojem već izvjesno vrijeme živi kao podstanar.

Proteklog vikenda u povodu obilježavanja 24. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 22. godišnjice formiranja 7. armijskog korpusa realizirane su dvije sportske manifestacije. U Vitezu je odigran turnir u sjedećoj odbojci, a u Travniku šahovski turnir.

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri