Donosimo jednu zanimljivu priču o prijateljstvu čovjeka i vodenog glodara nutrije, koji se rijetlo vidja na našim prostorima.

Porezna uprava Federacije BiH je u subotu 11.03.2016 godine, na prostoru Federacije BiH izvršila ukupno 211 inspekcijskih nadzora.

Dana 12.03.2016.godine uništeno je oružje prikupljeno u okviru kampanje „Izaberi život bez oružja“, koja ima za cilj da se animiraju građani na predaju oružja koje je u njihovom nelegalnom posjedu.

U Livnu je, u organizaciji Udruženja BH novinari i uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, održana radionica na temu “Zaštita radnih i profesionalnih prava novinara: značaj sindikalnog djelovanja“.

U subotu je u Donjem Vakufu održana svečana sjednica Kantonalnog odbora SABNORA-a SBK/KSB. Sjednica je bila posvećena predstavljanju antifašističkog djelovanja Udruženja i podrške u radu općinskih UABNORA-a te dodjeli priznanja pojedincima zaslužnim za jačanje i rad antifašističkih društava.Jedan od dobitnika priznanja je i načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić.

U Gimnaziji Bugojno je održan okrugli sto na temu - Vršnjačko nasilje . Prezentacija ove aktuelne teme od strane učenika Gimnazije, dio je Civitasovog projekta- PROJEKT GRADJANIN, koji se svake godine realizira u školama u BIH-ni.

BiH sa oko 3000 pacijenata na dijalizi i sa oko 200 transplantacija spada medju zemlje sa najvećim brojem bubrežnih bolesnika u regionu, a na začelju je evropskih zemalja po broju uradjenih transplantacija.

Od samostalnosti u BiH je obavljeno oko 140 transplantacija. Kod nas se, uglavnom, rade transplantacije sa živih srodnika, dok se u svijetu rade kadaverične transplantacije.

-Jedan od razloga što se u BiH ne rade kadaverične transplantacije je mali broj donora organa - istakao je Mujo Kovačević, potpredsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih SBK-a.

Nizom aktivnosti, koje će realizirati u povodu Svjetskog dana bubrega , Udruženja dijaliziranih i transplantiranih SBK-a i F BIH nastoje ukazati na značaj doniranja organa , a što je za bolesnike sa zatajenjem bubrega jedina nada za život. Zakon o darivanju organa i tkiva u svrhu liječenja u BiH radjen je po španskom modelu, koji su preuzele i druge evropske zemlje. Donor mora biti zdrava osoba kod koje je ustanovljena moždana smrt, a organi se mogu uzeti samo uz pristanak porodice. U tom slučaju ne uzimaju se samo bubrezi nego i drugi organi. Na taj način moguće je spasiti sedam života.

Šef Misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore boravio je danas u radnoj posjeti općini Bugojno.

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri