Gosti iz madjarskog kantona Tolna danas su s premijerom Vlade SBK-a Tahirom Lendom i ministrima u Vladi SBK-a razgovarali o mogućnostima saradnje i povezivanja Tolna i Srednjobosanskog kantona.

U O.Š. Drvetine održano općinsko takmičenje iz nastave tehničkog odgoja. Prvo mjesto u ukupnom poretku pripalo je Trećoj O.Š.

upis

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA BUGOJNO Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu Broj: 04-38-00949/3-16 Bugojno:29.03.2016.godine

JP RTV Bugojno

 

PREDMET: KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2015/2016. godini

 

«Obavještavaju se studenti koji imaju stalno mjesto boravka na području općine Bugojno, da je općinski načelnik raspisao Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2015/16. godini. Konkurs je u cjelosti objavljen na oglasnoj ploči koja se nalazi u Centru za usluge građanima Općine Bugojno, na web stranici Općine Bugojno: www.općina-bugojno.ba, portalu „Bug.ba“, portalu „JP RTV Bugojno“ i portalu „Bugojno danas“.

Za akademsku 2015/2016. godinu dodjeljuje se 250 stipendija u iznosu od 1000.oo KM, a broj stipendija koje će se dodjeljivati po kategorijama studenata je slijedeći:

Kategorija 1: svi učenici generacije školske 2013/2014.godine ako su nastavili redovni studij ...................................................... 12 stipendija

Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom (prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25) ….…………………………………….. 15 stipendija

Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći) …………..... 10 stipendija

Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više)............... 10 stipendija

Kategorija 5: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija …………………………….... 158 stipendija i to:

                I godina ………….. 32 stipendije,

               II godina ……………......... 42 stipendije,

               III godina …………... 37 stipendija,

               IV godina …………........… 32 stipendije,

               V godina ………….. 12 stipendija,

               VI godina …………........… 3 stipendije.

Kategorija 6: djeca šehida i poginulih boraca, RVI i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja …………………………….................... 45 stipendija (20 stipendija za djecu šehida i poginulih boraca, 20 stipendija za djecu RVI i 5 stipendija za djecu dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja).

Na šalteru «Informacije» Centra za usluge građanima, web stranici Općine Bugojno, portalu „Bug.ba“, portalu „JP RTV Bugojno“ i portalu „Bugojno danas“ studenti mogu dobiti: obrazac šta je sve potrebno od dokumenata priložiti, obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije, «Obrazac za stipendiju», obrazac Izjave da student ne prima stipendiju od drugog organa/institucije i obrazac Izjave o imovinskom stanju. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (31.03.2016.godine).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se lično u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija”.

Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu (soba 102 i 103) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima.”

 

S poštovanjem,

Pomoćnik načelnika

Sead Karahodžić

Na osnovu člana 26. i 116. Statuta Općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 7/07, 2/08 i 6/11), člana 81. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 1/08) i člana 6. Odluke o priznanjima općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 2/08), Općinsko vijeće Bugojno, na sjednici održanoj 21.03.2016. godine, raspisuje

K O N K U R S

ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE BUGOJNO

Povodom katoličkog blagdana Uskrsa, u prostorijama Župnog ureda crkve Sv. Ante Padovanskog, župnik fra Zoran Tadić priredio je prijem za predstavnike političkog, vjerskog, kulturnog i javnog života Bugojna i susjednog Donjeg Vakufa.

Sinoć je u prostorijama HKD „Napredak“ Bugojno održan tradicionalni Uskršnji koncert.

U Kristalnoj sali Općine Bugojno održan je godišnji koncert Gradskog hora Bugojno s gostima koji je privukao pažnju velikog broja ljubitelja horskog pjevanja.

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri