Medjunarodni dan volontera, 5. decembar na prigodan način obilježava se i u Bugojnu.

Najveće probleme vozačima i ovoga jutra stvara gusta magla koja znatno usporava saobraćanje na dionicama uz riječne tokove i u kotlinama, a na pojedinim dionicama vidljivost je manja od 20 metara. Na tim dionicama i kolovoz je mokar ili vlažan, a vozačima se skreće pažnja i na učestale odrone.

Pod sloganom “Lokalne zajednice inkluzivnije i pristupačnje za sve” i u Bugojnu je obilježen 3.decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Svečanost, u povodu ovog međunarodnog dana, upriličena je u organizaciji Udruženja roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i mladima sa posebnim potrebama “Leptir” i Udruženja RVI Bugojno, a uz podršku načelnika općine Hasana Ajkunića.

Uposleni u svim odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH 18. decembra od 12 do 12.30 sati stupit će u generalni štrajk upozorenja, ukoliko Vlada Federacije BiH u roku od 15 dana ne ispuni dva zahtjeva Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH.

KRIMINALITET

Tokom protekla 24 sata na području Srednjobosanskog kantona prijavljeno je 5 krivičnih djela, a radi 2 teške krađe, 1 krađi, 1 oštećenje tuđe stvari i 1 krivičnom djelu ugrožavanja sigurnosti.

Saopštenje za javnost

3. decembar – Dan osoba sa invaliditetom

U povodu obilježavanja 3. decembra, Međunarodnog Dana osoba sa invaliditetom, nevladina organizacija „Udruženje Ratnih Vojnih Invalida općine Bugojno“ pozdravlja dosadašnje i poziva na poduzimanje daljnjih napora u stvaranju uslova za unapređenje poštivanja i ostvarivanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Obilježavanje ovogodišnjeg Dana osoba sa invaliditetom održava se pod sloganom „Inkluzija nas se tiče: osnaživanje i pristup za ljude svih sposobnosti“ čime želimo posebno da istaknemo imperativ u procesu podizanja svijesti o pravima osoba sa invaliditetom, te potrebe da se pitanje pristupačnosti posmatra kao jedna od osnova razvoja nekog društva. Poduzimanjem dodatnih napora da se uklone sve vrste barijera i ostvari puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom, ostvariće se konačni cilj izgradnje budućnosti po mjerama svih ljudi, bez obzira na njihov trenutni status u društvu. Pitanja osoba sa invaliditetom takođe trebaju i moraju biti sastavni dio strategija razvoja, zapošljavanja, smanjenja siromaštva i društvene isključenosti, itd. S tim u vezi, obilježavanje 3. decembra idealna je prilika da se još jednom ukaže na važnost primjene međunarodnog i domaćeg zakonodavstva u oblasti invalidnosti, sa posebnim akcentom na usvajanje, izdvajanje sredstava i sprovedbu Lokalnih akcijskih planova u oblasti invalidnosti u kojim su jasno definirani prioriteti i odgovornosti svih aktera u procesu ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom.

Želimo podsjetiti da je u toku 2014. godine ostvareno nekoliko značajnih koraka ka osiguravanju provođenja međunarodne Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom donošenjem Zakona o dopunskim pravima branilaca na nivou SBK-a od strane Skupštine SBK-a , međutim isti nema potpunu implementaciju danas , te se iskreno nadamo da će se ovaj Zakon početi potpuno sprovoditi u buduće vrijeme.

Predsjednik Udruženja RVI Bugojno

Sabahudin Velić

Općinski sud u Bugojnu: NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU BUGOJNO, POLITIČKA OPĆINA BUGOJNO

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma u srijedu (2.decembar) u Gornjem Vakufu/Uskoplju održana je Javna rasprava o Studiji o uticaju na okoliš za planiranu izgradnju Regionalne sanitarne deponije (RSD) na području Rudnika uglja „Gračanica“.

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri