Šest Bugojanaca i jedan učesnik iz Kalesije, krenuli su pješice put Potočara i biće učesnici tradicionalnog „Marša mira“ Nezuk-Potočari. Na ovaj način 11. jula na 24. godišnjicu genocida u Srebrenici, odat će počast stradalim stanovnicima ove nekadašnje zaštičene zone UN-a, te prisustvovati komemoraciji i zajedničkom dženaza namazu i ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica.

Tradicionalnim okupljanjem velikog broja vjernika na centralnoj svečanosti upriličenoj na Platou Ajvatovice, završena je vjersko kulturna manifestacija 509.-ih Dana Ajvatovice. Moto ovogodišnje Ajvatovice bio je „Ponosni na svoju vjeru, tradiciju i domovinu“. 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA BUGOJNO
Broj: 04-24-01811-2/19
Bugojno, 27.06.2019. godine

Na osnovu člana 40. Statuta općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno„ broj:7/07, 2/08 i 6/11), Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za 2019.godinu

I
Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za 2019. godinu.
Općinskim budžetom za 2019. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 250.000,00 KM na ime poticaja razvoju poljoprivrede.

II
Pravo na ostvarivanje poticaja stiču:
• korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji općine Bugojno
• korisnici koji su upisani u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata,
• korisnici koji ispunjavaju posebno propisane uvjete za svaku vrstu proizvodnje
koja je definisana Programom novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine
Bugojno u 2019. godini
• korisnici koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnom i federalnom nivou za istu proizvodnju, izuzev proizvodnji za koje komisija smatra kao ugrožene proizvodnje.
III
V R S T E P O T I C A J A
1. / Animalna proizvodnja

1.1. Poticaj za uzgoj muznih grla u govedarstvu
Za proizvođače koji uzgoje 2-5 muzne krave
Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave:15.10.2019 godine

1.2.a. Poticaj za proizvodnju i prodaju mlijeka, minimalno 6000 litara mlijeka godišnje.
Poticaj se obračunava za period IV kvartal 2018 god. i I. II. III. kvartal 2019 godine
Visina novčanog poticaja je 0,05 KM po litru. Rok prijave: 15.10.2019 godine

1.2.b. Poticaj za organizaciju otkupa mlijeka
Pravo na novčani poticaj ima pravno lice registrovano za organizaciju otkupa mlijeka sa sjedištem na području općine Bugojno, koje zadovoljava minimalne sanitarno-tehničke i higijenske uvjete za ovu djelatnost.
Visina novčanog poticaja je 0,01 KM po otkupljenom litru mlijeka. Rok prijave: 15.10.2019 godine

1.3. Poticaj za uzgoj steone junice
Za individualne poljoprivredne proizvođače koji uzgoje jednu ili više steonih junica u tekućoj godini.
Poticaj iznosi 200,00 KM. Rok prijave: 15.10.2019 godine

1.4. Poticaj za oplemenjivanje pasminskog sastava goveda ( za uzgoj ženske teladi)
Pravo na novčani poticaj ima korisnik koji u toku 2019 godine ostavi u uzgoju žensko tele radi daljeg uzgoja, starosti iznad dva mjeseca, maksimalno pet ( 5) grla.
Visina novčanog poticaja je 200,00 KM po grlu. Rok prijave: 15.10.2019 godine

1.5. Poticaj za uzgoj rasplodnih ovaca i koza
Za proizvođače koji uzgajaju 30-50 ovaca ili 15 i više koza
Poticaj iznosi 5,00 KM po ovci / kozi . Rok prijave 15.10.2019 godine

1.6. Pčelarstvo- poboljšanje kontrole zdravstvenih uvjeta
Za proizvođače koji posjeduju 15 – i više pčelinjih društava
Poticaj iznosi 5,00 KM po društvu. Rok prijave. 15.10.2019 godine

1.7. Poticaj za peradarsku proizvodnju
Za proizvođače koji drže farmu minimalno 300 – 1000 komada peradi.
Poticaj iznosi 1,00 KM po grlu.Rok prijave: 15.10.2019 godine

1.8. Poticaj za tov junadi
Za proizvođače koji utove 3 – 5 grla
Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave 15.10.2019 godine

1.9. Poticaj za tov svinja
Za proizvođače koji utove 5-10 svinja
Poticaj iznosi 50,00 KM po grlu. Rok prijave: 15.10.2019 godine

1.10. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača
Za proizvođača koji uzgoji 2-4 grla rasplodnih krmača starosti najmanje 12 mjeseci.(koje nisu poticane iz federalnog i kantonalnog budžeta)
Visina novčanog poticaja je 100,00 KM po grlu. Rok prijave: 15.10.2019 godine

2 / Biljna proizvodnja

2.1. Poticaj za podizanje novih zasada voća
Proizvođači koji su podigli zasad kontinentalnog i jagodastog voća (certificirani sadni materijal) površine 0,1 ha -0,5 ha, jesen 2018 godine i proljeće 2019. godina.
Poticaj iznosi 3.000,00 KM po ha. Rok prijave: 01.09.2019. godine
2.2.Poticaj za proizvodnju povrća u plastenicima
Pravo na poticaj imaju proizvođači koji imaju plasteničku proizvodnju površine 100 m2 – 500 m2.
Poticaj iznosi 1,00 KM/po m2. Rok prijave: 01.09.2019. godine

2.3. Poticaj za proizvodnju povrća na otvorenom – krastavac, luk, mrkva, paprika, grah, kupus i krompir.
Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su u toku ove godine ostvarili proizvodnju kupusa i krompira minimalne površine od 5,0 dunuma-20,0dunuma, ostalo povrće površine od 1,0-4,0 dunuma
Poticaj iznosi 150,00 KM/dunum - za krastavac, luk, mrkva, grah i paprika
a 50,00 KM/dunum - za krompir i kupus
Rok prijave: 01.09.2019. godine

2.4. Poticaj za proizvodnju kukuruza - silaže
Proizvođači koji proizvode kukuruz na površini od 1,0 – 2,0 ha
Poticaj iznosi 200,00 KM po ha. Rok prijave: 01.09.2019. godine

2.5. Poticaj za proizvodnju žitarica ( pšenica, raž, ječam, zob, tritikale i heljda)
Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su posijali od 1,0 – 2,0 ha jedne vrste žitarica. Proizvođači imaju pravo podnijeti zahtjev za više vrsta žitarica, koji nisu poticani iz federalnog budžeta.
Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha. Rok prijave: 01.09.2019. godine

3 / OSTALA ULAGANJA

3.1. Subvenciranja izgradnje i proširenja stajskih i pratećih objekata u cilju proširenja proizvodnje
Pravo na ovaj vid subvencije imaju svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u RPG, a mogu ostvariti pravo za isti objekat samo jedanput u periodu od početka do izgradnje istog.
Da bi korisnici ostvarili pravo na poticaj potrebno je da objekat u vrijeme prijaveza koji se aplicira bude izgrađen preko 50%.
Visina novčanog poticaja iznosi 30 % od visine računa a subvencija se daje po korisniku maksimalni iznos od 1000,00 KM.
Rok prijave:15.10.2019 godine

3.2. Subvencija uginuća krupne stoke:
Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su imali uginuće stoke izazvano bolestima u 2018.godini i do momenta podnošenja zahtjeva u 2019.godini, a da nisu ostvarili pravo subvencije po istom osnovu.
Subvencija za krupnu stoku iznosi 500,00 KM/grlo za odraslo grlo, za podmladak 250,00 KM/grlu.
Rok prijave:15.10.2019 godine

I V
Izbor korisnika vršit će Komisija za provođenje Javnog poziva poticaja poljoprivrednoj proizvodnji imenovana od općinskog načelnika.
Odluku o dodjeli sredstava iz budžetske stavke “Subvencija za poljoprivredu“ donosi Načelnik općine Bugojno, na prijedlog Komisije.
V
Zahtjevi za Poticaj poljoprivrednim proizvođačima sa neophodnim prilozima za svaku proizvodnju, se podnose u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu od 01.07.2019 godine do rokova definisanih ovim Javnim pozivom za svaku proizvodnju.

VI
Zahtjevi sa nepotpunim dokumentima neće biti razmatrani.
Dodatne informacije za učešće u Javnom pozivu se mogu dobiti putem kontakt telefona
030-509-234 ili u općini kancelarija broj 112.

Načelnik općine

Hasan Ajkunić, prof.

                                                     SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
sa 12. sjednice Vlade SBK održane u Travniku

Ovogodišnja manifestacija 509.Dana Ajvatovice polako se bliži kraju. Centralni događaj planiran je u nedjelju 30. juna, kada će put najvećeg dovišta muslimana u Evropi krenuti veliki broj vjernika iz naše zemlje i inostranstva. 

Jučer je održana, najduža u posljednjih 20 godina, 17.redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno, na kojoj je razmatrano 10 tačaka dnevnog reda.

Danas se navršilo devet godina od terorističkog napada na zgradu Policijske uprave i Policijske stanice u Bugojnu.

U okviru 509. Dana Ajvatovice u organizaciji Udruženja strijelaca „Kalin“ u našem gradu je u subotu organizovano takmičenje u streljaštvu.

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri