Kategorija: Septembar 2016

U Bugojnu počele sa radom Jaslice

U cilju stvaranja savremene odgojnoobrazovne ustanove za predškolski odgoj u našem gradu, JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, uz druge važne projekte odnedavno je proširila svoje kapacitete i osposobila

Pročitaj više »