27. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Travnik, 29. 4. 2016. Na osnovi člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04),

S A Z I V A M

27. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 5. 5. 2016. godine u 9 sati

Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 26. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Nacrt zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

3. Izvještaj o radu i Finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

4. Izvještaj o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu – Ministarstvo privrede

5. Prijedlog odluka koncesije za istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu ”Bandera-Berberuša”, općina Kreševo – Ministarstvo privredePrijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za april 2016. godine – Ministarstvo finansija

6. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za travanj 2016. godine – Ministarstvo financija

7. Prijedlog odluke o određivanju iznosa naknade za topli obrok za II. kvartal 2016. godine – Ministarstvo finansija

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Općinu Dobretići za drugi kvartal 2016. godine – Ministarstvo finansija

9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu – Ministarstvo finansija

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za JU dom zdravlja Kreševo – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinasciranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola (za drugi mjesec 2016. godine) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o utrošku dijela kapitalnih sredstava namijenjenih za sufinansiranje projekata značajnih za Kanton – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta (2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Suglasnost za izdvajanjem sredstava te provođenje procedure za javne nabavke za osnovne i srednje škole (OŠ ”Busovača”, OŠ ”Turbe” i SSŠ ”Bugojno”) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o isknjižavanju sredstava (pištolja) u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

17. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

18. Prijedlog zaključka o isknjižavanju državne šume i šumskog zemljišta iz osnovnog kapitala ŠGD ”Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume”, d. o. o., Donji Vakuf – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

19. Prijedlog odluke o prodaji stalnih sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

20. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara – Ministarstvo unutarnjih poslova

21. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2015. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

22. Informacija o aktivnostima na izradi Zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

23. Informacija o stanju predmeta Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave

24. Informacija o problematici provedbe Odluke o određivanju prostora za skladištenje privremeno oduzetih sredstava rada koja su upotrijebljena za učinjenje kaznenog dijela šumske krađe – Ministarstvo unutrašnjih poslova

25. Saglasnost za prijem namještenika u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

26. Saglasnost za prijem državnog službenika u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

27. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje dodatnih poslova namještenika u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

28. Saglasnost Kantonalnom tužiteljstvu Travnik za nabavu itisona – Ministarstvo pravosuđa i uprave

29. Saglasnost Općinskome sudu u Jajcu za izmjenu stolarije na zgradi Suda – Ministarstvo pravosuđa i uprave

30. Saglasnost Kantonalnom tužiteljstvu za izvođenje farbarsko molerskih radova na zgradi tužiteljstva – Ministarstvo pravosuđa i uprave

31. Prijedlog sporazuma o isplati potraživanja po vansudskoj nagodbi za zaposlenike Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo pravosuđe i uprave

32. Zahtjev predsjednice Općinskoga suda u Kiseljaku za povrata obustavljenog dijela plaće zbog prekoračenja troškova korištenja mobitela i reprezentacije – Ministarstvo pravosuđa i uprave

33. Izjašnjenje Kantonalnog javnog pravobranilaštva po Zaključku Vlade o podizanju tužbe za namirenje štete nastale prekoračenjem upotrebe službenog mobitela i reprezentacije – Ministarstvo pravosuđa i uprave

34. Saglasnost za obavljanje revizije projektne dokumentacije – Kantonalni arhiv

35. Saglasnost na Plan nabavki roba i usluga – Kantonalni arhiv

36. Informacija o depozitnim računima pravosudnih institucija – Ministarstvo Finansija

37. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u maju 2016. godine – Stručna služba Vlade

38. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u maju 2016. godine – Stručna služba Vlade

39. Imenovanja i razrješenja

a) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona

b) Suglasnost na Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja i zamjenikaravnatelja Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

c) Imenovanje zajedničkog stručnog tima za saradnju između Kantona Središnja Bosna i Tolna kantona (Mađarska)

d) Rang lista za nominiranje člana Upravnog odbora PIO/MIO Federacije Bosne i Hercegovine ispred Kantona Središnja Bosna

e) Rješenje o imenovanju članova povjerenstva za izbor kandidata za članove upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl. ing