Asocijacija žena OO SDA Bugojno: Posjeta Goraždu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U subotu je  220 članica Asocijacije žena  OO SDA Bugojno boravilo je u posjeti  Kantonalnom odboru Asocijacije žena SDA Bosansko – podrinjskog kantona  u Goraždu.

Tokom boravka u Goraždu, u prostorijama KO SDA BPK Goražde održan je radni sastanak članica Asocijacije žena SDA, kojem su prisustvovali Aida Obuća, predsjednica KO AŽ SDA BPK Goražde, Amela Haračić, predsjednica OO AŽ SDA Bugojno, Aida Crnčalo, predsjednica OO AŽ  Pale u FBiH, Indira Omerbašić, predsjednica OO AŽ SDA Foča u FBiH, Alma Obuća, potpredsjednica OO AŽ SDA Goražde, Mustafa Kurtović, predsjednik KO SDA BPK Goražde, Adis Halilović, predsjednik OO SDA Goražde, Emir Oković, premijer BPK Goražde.

Tokom razgovora o  trenutnom položaju i ulozi žena na BH političkoj sceni i istaknuto je da je  marginalizirana, te da je zastupljenost  žena u političkom i javnom životu BiH veoma mala.

 I pored uvođenja kvota u Izborni zakon, zastupljenost žena u tijelima vlasti nije na zadovoljavajućem nivou, što karakterizira raskorak između normativnog i stvarnog stanja, pa je potrebno uložiti više napora s ciljem da se naše, još uvijek  tradicionalno društvo navikne na činjenicu prisutnosti žena u politici.

Istaknuto je da je određena odgovornost za ovakav minorizirajući stav i na bosanskohercegovačkim ženama jer su žene još uvijek na prekretnici između svoje tradicionalne uloge u društvu i svojih novih političkih ambicija.

Također je razgovarano i o aktivnostima realizovanim u proteklom periodu, te saradnji na postojećim i novim projektima koje će Asocijacija žena SDA, provoditi s ciljem jačanja Asocijacije žena u ova dva Kantona, kao i veću afirmaciju žena, njihovo zapošljavanje, obrazovanje i edukaciju..

Tokom boravka u Goraždu oko 220 članica Asocijacije žena Bugojno, u pratnji gostoljubivih domaćina, posjetile su  kulturne i vjerske  institucije, kao i kulturno-historijske spomenike.

Cilj ove posjete, osim uspostavljanja saradnje između dvije Asocijacije žena, jeste i razmjena iskustava u cilju boljeg i aktivnijeg angažmana žena u politici, a samim tim i za kvalitetniji život žena u čitavom društvu.

110111213141522a356789