Bebe rodjene u Jajcu u 2016. godini dobijaju na dar 500 KM

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sve bebe rođene u 2016. godini u ovom gradu, Općina Jajce daruje sa poklonom od 500 KM.

Naime, u Budžetu za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000 KM kao pomoć majkama porodiljama za novorođenu djecu. Pravo na ovu naknadu ostvaruje se dokazom o prebivalištu majke na području općine Jajce i podataka iz matične evidencije Općine Jajce o upisu novorođenog djeteta.

Jednokratna novčana naknada odnosi se, bez izuzetka, na sve bebe rođene u 2016. godini čija majka ima prebivalište na području Jajca. Potrebno je samo pri upisu novorođene bebe u Matičnom uredu Općine Jajce popuniti Zahtjev za isplatu novčane naknade za novorođeno dijete i priložiti potrebna dokumenta (dokaz o rođenju djeteta, uvjerenje CIPS-a o prebivalištu na području Općine Jajce za majku djeteta, dokaz o otvorenom računu i dokaz o identitetu majke (na uvid)).

U januaru, u Matičnu knjigu rođenih, na području Jajca upisano je šest novorođenih beba, a prve jednokratne naknade u novčanom iznosu od 500  KM biće isplaćene ovih dana.