Bez posla 3.099 stanovnika Gornjeg Vakufa-Uskoplja

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Prema informaciji iz Biroa za zapošljavanje na teritoriji Gornjeg Vakufa-Uskoplja trenutno je nezaposleno 3.099 osoba.

Od toga  broja, najviše je kvalifikovanih (1.309) i nekvalifikovanih (904).

Polukvalifikovana je 51 osoba, a visokokvalifikovana jedna. Srednju stručnu spremu ima 651 nezaposlena osoba u Gornjem Vakufu-Uskoplju, višu školsku spremu 96, a visoku stručnu spremu 87.

Od ukupnog broja nezaposlenih, žena je 1.377, dok prvi put posao traži 1.467 lica.

Na spisku nezaposlenih  Gornjovakufljana nalaze se imena 792 demobilisana borca,  75 ratnih vojnih invalida, kao i  89  članova porodica poginulih boraca.

Tokom mjeseca oktobra u ovoj općini zaposlene su 43 osobe: 20 KV i 6 NKV radnika, 12 lica sa srednjom stručnom spremom, dvije sa višom i tri sa visokom stručnom spremom.

U isto vrijeme, radni  odnos je prestao za 34 radnika.