Bugojno: Certifikacija šuma

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Prepoznavajući potrebu za provođenjem održivog gospodarenja šumskim resursima u skladu sa nacionalnom razvojnom politikom, prioritetima i zakonodavstvom, a na osnovu međunarodno dogovorenih i prihvaćenih principa održivog gospodarenja šumom, šumarija Bugojno, kao dio Šumskoprivrednog društva ˝Srednjobosanske šume˝ d.o.o. Donji Vakuf je započela proces priprema za certificiranje šumskih resursa na području kojim gazduje šumarija Bugojno.

Certifikacija šuma (potvrđivanje svojstva šume) je postupak u kojem treća neovisna strana ispituje postiže li gazdovanje i upotreba šuma unaprijed utvrđeni ekološki, gazdinski i socijalni nivo, odnosno da imalac certifikata svojim šumama gazduje u skladu sa načelima održivosti.

Šumarija Bugojno je predana unaprijeđenju vlastite prakse gospodarenja šumom u cilju zadovoljenja socioloških, ekonomskih, ekoloških, kulturoloških i duhovnih potreba ljudi, kako danas tako i ubuduće. U cilju razumijevanja multifunkcionalne uloge šume, korištenja drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga na održiv način, smanjenja postojećih uticaja na zdravstveno stanje i vitalnost šuma i uspostave efikasnog partnerstva sa interesnim grupama na području općine Bugojno i lokalnom zajednicom, šumarija Bugojno je spremna primijeniti koncept certificiranja gospodarenja šumskim resursima.

U sklopu toga na nivou Šumskoprivrednog društva ˝Srednjobosanske šume˝ d.o.o. Donji Vakuf, formiran je stručni tim za certificiranje u kojem se nalaze profesori sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu, zajedno sa svojim asistentima, generalni direktor Društva, izvršni direktor sektora za integralnu zaštitu šuma i ekologiju sa svojim stručnim saradnicima, upravnici šumarija sa svojim stručnim kadrom.

U tom smislu, šumarija Bugojno je da u zgradi Šumarije održala sastanak sa predstavnicima interesnih grupa  i samim tim započela proces konsultacija sa interesnim grupama u cilju utvrđivanja njihovih interesa prema šumskim resursima

  

Sastanku su prisustvovali predstavnici interesnih grupa čija je djelatnost na bilo koji način povezana sa gospodarenjem prirodnim resursima, predstavnici organizacija i institucija koje imaju sociološke interese i predstavnici koje imaju ekonomske intrese.

Sudionici  sastanka bili su  su predstavnici:

Načelnik MUP-a Bugojno, komandir vatrogasne jedinice, Upravnik KUŠ (kantonalna uprava za šumarstva), predstavnici Civilne zaštite Bugojno i stambeno komunalnih djelatnosti, Direktori obrazovnih ustanova ( Gimnazija Bugojno i III osnovna škola), predstavnici udruženja ribolovaca,  lovačkog i planinarskog društva, udruženja pernzionera, predstavnik NVO (EKO element), predstavnik firme HEKO d.o.o i izvođači radova u šumarstvu kao i krajnji kupci naših proizvoda.

                                                                                                                                                                       UPRAVNIK ŠUMARIJE

                                                                                                                                                                Neđad Haračić, dipl.ing.šum.

30703959_1871992519485857_5579268547361636352_n30706538_1872002006151575_2849274548182843392_n30707452_1871992249485884_9045870216856207360_n30708772_1872002062818236_209829974411051008_n30708836_1871993299485779_6921473821958471680_n30725645_1871992292819213_1750110134152986624_n30726206_1872002022818240_8263355419229945856_n30726456_1871992372819205_6788982468948000768_n30726678_1872104922807950_1965789802481582080_n30727992_1872104779474631_8521335979938676736_n