Čestitka načelnika Hasana Ajkunića i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Igora Vrljića u povodu Božića

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 
 
Svim katolicima ĉestitamo nastupajući Božić sa željom da najradosniji
kršćanski blagdan provedu u sreći, dobrom zdravlju i raspoloženju.
 
PREDSJEDAVAJUĆI                                                       OPĆINSKI NAĈELNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Vrljić                                                                      Hasan Ajkunić, prof.