CIK BiH ovjerio 4 kandidata za načelnika i 9 listi za OV Bugojna

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Krajem protekle sedmice Centralna izborna komisija BiH , na osnovu Izvještaja o izvršenim provjerama kandidatskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija ovjerenih za učešće na Lokalnim izborima 2016. godine, pristupila je postupku ovjere onih kandidatskih listi i kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za ovjeru.

Političke subjekte čije liste sadrže nedostatke CIK BiH je obavjestio da u roku od 5 dana otklone nedostatke na listama. CIK BiH je na svojoj web stranici objavio preliminarni pregled ovjerenih kandidatskih listi političkih stranaka i koalicija. CIK-u je ukupno podneseno 2.280 kandidatskih listi sa 30.758 kandidata.

Provjerom je utvrđeno da je validnih 2.105 kandidatskih listi sa ukupno 22.889 kandidata i toliko ih je i ovjerila Centralna izborna komisija BiH, dok je za 175 kandidatskih listi na kojima se nalazi 7.869 kandidata provjerom utvrđeno da sadrže nedostatke i u vezi s tim Centralna izborna komisija BiH je političke subjekte čije liste sadrže nedostatke obavjestila da u roku od 5 dana otklone nedostatke na listama.

Nedostaci na kandidatskim listama koje nisu ovjerene na sjednici CIK-a BiH od 15. jula su da predloženi kandidati nisu registrirani birači u izbornoj jedinici za koju se kandidiraju, da se isti kandidati nalaze na više kandidatskih listi, da lista sadrži veći broj kandidata od odzvoljenog broja, da su kandidati odustali od kandidature, da lista nije u skladu sa članom 4.19 stav (3) Izbornog zakona BiH (zastupljenost spolova na listi) i drugo.

Rok za otklanjanje nedostataka na kandidatskim listama ističe u srijedu, 20.07.2016. godine u 16 sati.

Kada je riječ o Bugojnu za načelnika Općine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je kandidaturu dvojice nezavisnih kandidata, te još dvojice kandidata koji su predloženi od strane jede koalicije i jedne političke stranke. Nezavisni kandidati na oktobarskim izborima će biti aktuelni načelnik Hasan Ajkunić i vijećnik iz aktuelnog saziva Općinskog vijeća Asmir Karadža. HDZ BiH za načelnika je kandidovala Zdenka Antunovića, dok je koalicija SDA/SBB za načelnika kandidovala Harisa Mujića.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za Općinsko vijeće Bugojna potvrdila je liste 9 stranaka i koalicija. Nosioci listi kod svih potvrđenih političkih stranaka i koalicija za Općinsko vijeće Bugojna su muškarci. Nosilac liste za SDP BiH je Admir Škandro, za SDA Salih Gurbeta, za HSP BiH Ljuban Živko, za A SDA Jahija Seferović, za SBB Fahrudin Radončić Đemal Bilanović, za DF Emir Muftoć, a za Stranku za BiH Ibro Boškailo. Nosilac liste Koalicije hrvatskih stranaka HDZ BiH i HDZ 1990 je Igor Vrljić, dok je na Listi za Bugojno jedini kandidat Almin Kišija.

CIK BiH je ranije za Općinsko vijeće Bugojna ovjerila kandidaturu 14 političkih subjekata. Pet političkih subjekta: BPS- Sefer Halilović, Nezavisna lista, BOSS- Bosanska stranka- Mirnes Ajanović, Savez za novu politiku i Ivan Jurčević vjerovatno su imali određene nedostatke koje bi sutra do 16 sati trebali otklonuti da bi se našli na glasačkom listiću za opće izbore 02. oktobra ove godine.