Dan rudara u Rudniku uglja “Gračanica” Gornji Vakuf-Uskoplje

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

21. decembar, Dan rudara, obilježen je u Zavisnom društvu Rudnik uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf-Uskoplje, koji važi za jedan od najuspješnijih iz sastava Koncerna “Elektroprivrede BiH”.

 

I u 2017. godini, u ovom uzornom kolektivu postignuti su impozantni rezultati. Da će Rudnik uglja “Gračanica” ponovo poslovati pozitivno moglo se zaključiti još početkom decembra, kada su svi parametri pokazivali da će definitivno doći do prebačaja planova u segmentu otkrivke, proizvodnje i plasmana uglja. Plan otkrivke je prebačen za oko deset posto, a realizacija uglja više od trideset posto. Ugalj se u najvećoj mjeri distribuira termoelektranama Kakanj i Tuzla, odnosno kompaniji Natron, saznajemo od direktora Saliha Muftića.

Predstavnici Sindikata su, također, zadovoljni ostvarenim rezultatima poslovanja, ali i uslovima rada uposlenih, koji su iz godine u godinu sve bolji.

-Imaju razlog za to, jer primaju najveću prosječnu platu, a u penziju odlaze bez ikakvih problema, s obzirom da su im uplaćene sve obaveze po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja – kazao nam je predsjednik Sindikata u ovom rudniku Muamer Čaušević.

Po njegovim riječima, rudari u Gračanici su u puno povoljnijoj situaciji nego njihove kolege u drugim rudnicima iz sastava Koncerna “Elektroprivrede BiH”, koji su u posljednje vrijeme morali protestima ukazivati na teško stanje u kojem se nalaze.

-Nedavno potpisivanje Kolektivnog ugovora za rudarstvo između predstavnika sindikata i Vlade Federacije BiH trebalo bi riješiti njihov status i probleme u toj oblasti – smatra Čaušević.

Primjena pomenutnog ugovora, dodaje, praktično znači veće plate za rudare i, općenito, njihov bolji materijalni i svaki drugi položaj u poslu kojim se bave i zarađuju “hljeb sa sedam kora”.

Inače, povodom obilježavanja 21. decembra – Dana rudara, jučer je u Rudniku uglja “Gračanica” organizovana svečanost i zajednički ručak za sve uposlene.

Bila je to prilika da se rudarima uputi čestitka za postignute rezultate u 2017., i poželi uspjeh u narednoj godini.

Prigodne nagrade uručene su rudarima – penzionerima, a tradicionalno, novčanu naknadu za Dan rudara, dobili su svi uposleni.

Rudnik uglja “Gračanica”  trenutno zapošljava oko 200 radnika. Osam uposlenih je steklo potrebne uslove, i oni su s ovom godinom  ispraćeni u zasluženu penziju.

Kako saznajemo, radu ovog rudnika i u budućnosti će se posvećivati posebna pažnja. Tim prije, što on nije važan samo za njegove uposlene, već svo stanovništvo ovog kraja, uzmu li se u obzir brojne donacije koje je Rudnik, na ime sponzorstva, dodijelio do sada kulturno-sportskim kolektivima, organizacijama i udruženjima, te na taj način doprinio razvoju lokalne zajednice.

Ipak, akcenat će se u naredne tri godine staviti na nabavku nove mehanizacije i rudarske opreme, te otvaranje zamjenskih kapaciteta.

Za dokapitalizaciju, Rudniku su odobrena sredstva “Elektroprivrede” u iznosu od 10,5 miliona KM, a otprilike identičan iznos bit će uložen u budući razvoj Rudnika iz vlastitih, akumuliranih sredstava ovog preduzeća.

Značajna sredstva već su investirana u istražne radove koji su prije nekoliko mjeseci počeli u rejonu Kotega na području bugojanske općine, gdje je u planu otvaranje novog rudnika.