Druga redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno bit će održana u četvrtak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

            Druga redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, bit će održana 26.01.2017. godine
(četvrtak) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati.

                                                           D N E V N I  R E D
1. Vijećnička pitanja

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za period 01.01. – 30.09.2016. godine
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

3. Prijedlozi odluka o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća:
a. Komisije za statutarna pitanja i propise
b. Komisije za budžet i finansije
c. Komisije za pitanja mladih
d. Komisije za ravnopravnost spolova
e. Komisije za praćenje poštivanja etičkog kodeksa članova Vijeća
f. Komisije za poslove mjesnih zajednica
g. Komisije za rješavanje u drugom stepenu
Izvjestilac: Sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika

4. Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu

5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu
Izvjestilac za tačke 4. i 5.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski
nadzor

6. Nacrt Odluke o tarifama komunalnih taksi na području Općine Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i
razvoj i mjesne zajednice

7. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u
javnim preduzećima i javnim ustanovama gdje postoji sukob interesa
Izvjestilac: Predsjednik Kluba Stranke demokratske akcije

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za postavljanje kablova po zahtjevu JP
Elektroprivreda BiH d.d.

9. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno (k.o. Čaušlije)

10. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno (k.o. Ljubnić)
Izvjestilac za tačke 8., 9. i 10.: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje,
geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove
                         

                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                          Igor Vrljić