E-transformer posjetio naš grad

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Na području Bugojna u periodu od 9. novembra do 28. februara 2018. godine realizuje se projekat pod nazivom “Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?” Projekat provodi ZEOS eko-sistem u saradnji sa Eko Elementom i Općinom Bugojno. S tim u vezi, edukativno multimedijalno vozilo, super kamion E-transformer posjetio je i naš grad.

Svrha posjete E-transformera bila je zanimljiva edukacija za učesnike, kroz video prezentaciju i razgledanje recikliranih elemenata iz svih kategorija e-otpada unutar vozila kao i ukazivanje na obavezu odvojenog i pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada u specijalni kontejner koji će biti instaliran na području Bugojna, ukoliko se pokaže interes lokalne zajednice.

U sklopu projekta, napravljena je i anketa za istraživanje javnosti u općini Bugojno o upravljanju električnim i elektronskim otpadom. 

Pomoćnica direktora ZEOS-Eko sistema Elma Babić-Džihanić kazala je kako je cilj posjete doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i selektivnom prikupljanju e-otpada u Bugojnu te podići svijest građana o obavezi odlaganja e-otpada, njegovim koristima, opasnostima i reciklaži.

Zainteresovani građani svoj e-otpad mogu donijeti u jednu od obrazovnih ustanova kao i u prostorije Centra za predškolsko obrazovanje Bugojno te u Udruženje Leptir Bugojno, najkasnije do 28. februara 2018. godine. Obrazovna ustanova koja sakupi najviše e-otpada na kraju projekta dobit će nagradu. 

Projektom “Bugojno odvaja e-otpad a Vi?” Udruženje Eko Element Bugojno potvrdilo je svoju misiju, a to je očuvanje i unaprijeđenje životnog okoliša, promocija održivog razvoja i svijesti o zaštiti čovjekove okoline, kulturno-historijskog prirodnog naslijeđa kao dijela okoliša i kulture življenja.