Inicijativa za uvrštavanje na “A” listu novih lijekova protiv melanoma

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Nakon sastanka koji je održan jučer, a čiji učesnici su se založili da pacijenti oboljeli od metastatskog melanoma dobiju određene nove lijekove za koje se pokazalo da mogu dovesti i do izlječenja ove opake bolesti, za 15 dana će uslijediti novi sastanak, s istim i dodatnim učesnicima, koji svi skupa, kako je procijenjeno, treba da budu uključeni u rješavanje problematike.

Domaćin susreta, održanog na inicijativu pacijenata iz Udruženja oboljelih od melanoma FBiH, bila je potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović, ljekarka po vokaciji. Dogovoreno je da ona sazove i naredni susret i da osim jučerašnjih učesnika – pacijenata, ljekara onkologa, predstavnika Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, budu pozvani članovi Odbora za zdravstvo koji djeluje u Federalnom parlamentu, kao i farmaceutskih kuća te kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Cilj udruženja pacijenata i ljekara onkologa je kompatibilan – da odgovarajući lijekovi budu dostupni pacijentima s metastatskim melanomom, rečeno je. Ideja je da Fond solidarnosti, koji djeluje unutar Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, finansira ubuduće nabavku tih skupih lijekova, za koje struka kaže da u 50 posto slučajeva mogu dovesti i do izlječenja.

Fikret Operta iz Udruženja oboljelih od malenoma FBiH, također ljekar po vokaciji, optimističan je nakon sastanka u pogledu željenog ishoda ove incijative. Budući da se on, zahvaljujući angažmanu porodice, liječio u Njemačkoj medikamentima koji su kod njega dali vrlo dobre rezultate, želja mu je da i pacijentima u Federaciji BiH, na osnovu uvrštavanja na “A” listu, bude dostupno pet lijekova iz ove grupe za ciljanu i imunološku terapiju metastatskog melanoma.

Prim. dr. Semir Bešlija iz Udruženja onkologa BiH insistira na sistemskom i pravičnom rješenju za liječenje svih koji obole ne samo od ove već i od drugih malignih bolesti za koje je presudno djelovati urgentno i odgovarajućom terapijom, kao i preventivno.

Fond solidarnosti i vertikalni programi zdravstvene zeštite su nešto najbolje što se zadnjih godina desilo kad je riječ o zdravstvu, ali nije dobro što u trenutnoj praksi “neke stvari ne rješavamo sistemski”, kazala je potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.

Ona je učesnicima sastanka, predstavnicima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranje i reosiguranja, sugerirala da od trenutnih oko 140 miliona KM unutar Fonda solidarnosti, na osnovu sagledavanja stanja i potreba, dio bude raspoređen za nabavku lijekova za terapiju metastatskog melanoma. Njeno je mišljenje da u donošenje odluka koje bi dodatno vodile željenom cilju treba da budu uključeni i Vlada odnosno Parlamenta FBiH.

12345