Inicijativa za uvrštavanje na “A” listu novih lijekova protiv melanoma

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Nakon sastanka koji je održan jučer, a čiji učesnici su se založili da pacijenti oboljeli od metastatskog melanoma dobiju određene nove lijekove za koje se pokazalo da mogu dovesti i do izlječenja ove opake bolesti, za 15 dana će uslijediti novi sastanak, s istim i dodatnim učesnicima, koji svi skupa, kako je procijenjeno, treba da budu uključeni u rješavanje problematike.

Domaćin susreta, održanog na inicijativu pacijenata iz Udruženja oboljelih od melanoma FBiH, bila je potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović, ljekarka po vokaciji. Dogovoreno je da ona sazove i naredni susret i da osim jučerašnjih učesnika – pacijenata, ljekara onkologa, predstavnika Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, budu pozvani članovi Odbora za zdravstvo koji djeluje u Federalnom parlamentu, kao i farmaceutskih kuća te kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Cilj udruženja pacijenata i ljekara onkologa je kompatibilan – da odgovarajući lijekovi budu dostupni pacijentima s metastatskim melanomom, rečeno je. Ideja je da Fond solidarnosti, koji djeluje unutar Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, finansira ubuduće nabavku tih skupih lijekova, za koje struka kaže da u 50 posto slučajeva mogu dovesti i do izlječenja.

Fikret Operta iz Udruženja oboljelih od malenoma FBiH, također ljekar po vokaciji, optimističan je nakon sastanka u pogledu željenog ishoda ove incijative. Budući da se on, zahvaljujući angažmanu porodice, liječio u Njemačkoj medikamentima koji su kod njega dali vrlo dobre rezultate, želja mu je da i pacijentima u Federaciji BiH, na osnovu uvrštavanja na “A” listu, bude dostupno pet lijekova iz ove grupe za ciljanu i imunološku terapiju metastatskog melanoma.

Prim. dr. Semir Bešlija iz Udruženja onkologa BiH insistira na sistemskom i pravičnom rješenju za liječenje svih koji obole ne samo od ove već i od drugih malignih bolesti za koje je presudno djelovati urgentno i odgovarajućom terapijom, kao i preventivno.

Fond solidarnosti i vertikalni programi zdravstvene zeštite su nešto najbolje što se zadnjih godina desilo kad je riječ o zdravstvu, ali nije dobro što u trenutnoj praksi “neke stvari ne rješavamo sistemski”, kazala je potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.

Ona je učesnicima sastanka, predstavnicima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranje i reosiguranja, sugerirala da od trenutnih oko 140 miliona KM unutar Fonda solidarnosti, na osnovu sagledavanja stanja i potreba, dio bude raspoređen za nabavku lijekova za terapiju metastatskog melanoma. Njeno je mišljenje da u donošenje odluka koje bi dodatno vodile željenom cilju treba da budu uključeni i Vlada odnosno Parlamenta FBiH.