JAVNI POZIV za podnošenje prijava za izgradnju socijanih stanova za pripadnike domicilne romske populacije sa područja općine Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJEBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA BUGOJNO

 

KOMISIJA ZA ODABIR KORISNIKA POMOĆI U OKVIRU PROJEKTA

“STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA 2016. – 2017.  U OPĆINI BUGOJNO”

Na osnovu Odluke o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2016. godinu usvojene na 87. sjednici održanoj 29.12.2016. godine, Komisija za odabir korisnika pomoći u okviru projekta „Stambemo zbrinjavanje Roma 2016 – 2017 u općini Bugojno“ objavljuje:

                                                                                                         

                                                                     JAVNI POZIV

 

Za podnošenje prijava za izgradnju socijanih stanova za pripadnike domicilne romske populacije sa područja općine Bugojno

 

Objavljuje se javni poziv za podnošenje prijava za izgradnju socijalnih stanova za pripadnike domicilne romske populacije sa područja općine Bugojno.

Sadržaj javnog poziva, uslovi učešća u dodjeli pomoći, osnove, kriterij i način vrednovanja, objavljivanje rang liste potencijalnih korisnika i pravo na prigovor, kao i način donošenja konačne rang liste krajnjih korisnika projekta, će biti detaljno prikazana na oglasnim pločama općine Bugojno, Centra za socijalni rad Bugojno i lokalne NVO, a sve prema UPUTSTVU o načinu i postupku odabira korisnika projekata pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini.  

 

Rok trajanja Javnog poziva je od 10.02.2017. – 28.02.2017.                                                                        

Javni poziv je namjenjen isključivo za obitelji koje nemaju rješeno stambeno pitanje i ne posjeduju imovinu u svom vlasništvu.