Javni poziv za učešće na edukativno- interaktivnoj radionici na temu „Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Odbor za međureligijsku saradnju Bugojno u saradnji sa Međureligijskim vijećem BiH i Wold Vision BiH a uz finansijsku podršku Evropske unije u BiH organizuje besplatnu edukativnointaraktivnu radionicu na temuUjedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja“ u sklopu prvog dijela projekta pod nazivomEdukacijom, kulturom i muzikomujedinjeno protiv nasilja“.

S ciljem podizanja svijesti o važnosti prepoznavanja i suočavanja s rodno zasnovanim nasiljem, radionica će se fokusirati na edukaciju o različitim oblicima nasilja, istovremeno potičući razgovor o prevenciji.

Ovaj interaktivni metod rada namijenjen je svima koji žele proširiti svoje razumijevanje rodno zasnovanog nasilja, bilo da ste osoba koja želi aktivno sudjelovati u stvaranju sigurnog okruženja ili jednostavno znati više o ovoj ozbiljnoj temi.

Vodeći se osnovnim principima očuvanja porodičnih vrijednostii unapređenja odnosa u samoj porodici, važno je da naučimo kako kao pojedinci i društvo u cjelini možemo djelovati i doprinijeti sprječavaju svakog oblika nasilja.

Radionicu će voditi dr.sc. Džanan Šejla

DATUM ODRŽAVANJA: 25.04.2024. (Četvrtak)

MJESTO I VRIJEME: Zgrada Medžlisa Islamske zajedniceBugojno II sprat 19-21h

Prijave na email: arnesa.dz@gmail.com ili broj telefona 062 483 553

Dobrodošli!