Konferencija za novinare OO SDA Bugojno povodom posljednje sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Općinska organizacija SDA Bugojno je u svojim prostorijama odžala konferenciju na novinare s ciljem, kako je istaknuto, da se javnosti prezentuje tačna informacija o radu vijećnika na šestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana u utorak, 19.septembra.

 

Pres-konferenciju je otvorio potpredsjednik OO SDA Bugojno i zastupnik u Skupštini SBK-a Amir Šečibović, nakon čega se prisutima obratio zamjenik predsjedavajućeg OV-ća Salih Gurbeta. On je naglasio da je na prijedlog SDA u predloženi dnevni red za sjednicu uvrštena tačka o dodjeli stipendija studentima za akademsku 2016./2017.

-Pored ove tačke, vijećnici su razmatrali vijećnička pitanja, Informaciju o provođenju izbora u mjesnim zajednicama, Izvještaj o isplaćenim poticajima u 2016. godini. Usvojen je Prijedlog programa poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2017., usvojena je Odluka o osnivanju Agencije za lokalni razvoj, Odluka o izmjeni dopune Odluke o promjeni oblika JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ovog preduzeća. Razmatrana je Informacija o stanju prostorno-planske dokumentacije općine Bugojno i donesen zaključak da se ide u realizaciju prijedloga prostornog plana u što skorije vrijeme. Razmatrana je Informacija o Poslovnoj zoni „Bugojno 2“, usvojen je Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti za SBK za period od 2016. do 2020. – podsjetio je Gurbeta.

Po riječima predsjednika Kluba SDA u OV Bugojno Nedžada Jusića, prijedlog SDA bio je da stipendije dobiju svi studenti koji su aplicirali za stipendije, a koji ispunjavaju uslove konkursa.

-Mislim da je ovo prvi put da se nešto ovako desilo.Obzirom da je u prethodnim godinama bilo slučajeva da studenti apliciraju, ispunjavaju uslove, ali nakon bodovanja nisu bili na toj prvoj listi, i nisu dobili stipendije. Ovo je, sigurno, jedno ulaganje u naše sugrađene, u naše studente i, na kraju krajeva, ulaganje u grad Bugojno. Jer, svi ti studenti danas-sutra doći će i pomoći privrednom razvoju grada. Znanje ne smije, i ne može biti skupo. Također, želim se osvrnuti i na tačku o izborima u mjesnim zajednicama. Klub vijećnika SDA je predlagao da se ovi izbori održe tajnim glasanjem, kako bi bila ispunjena osnovna načela demokratije. Pozvao bih sve građane da uzmu aktivno učešće 1.oktobra i da izaberu ljude za koje smatraju da mogu voditi njihove mjesne zajednice. Još jedna tačka koja je bila na dnevnom redu sjednice jeste Prijedlog programa poticaja za poljoprivredu u 2017.godini. Klub vijećnika SDA Bugojno je predložio da se povećaju naknade za pojedine grane. Također, iznijeli smo i prijedlog da se održi sastanak s predstavnicima Udruženja malinara, te da se odluči od daljoj sudbini malina, odnosno da li da im pomognemo kao dosad u obliku poticaja, ili u obliku subvencija. Najbolje bi bilo da se sjedne s tim ljudima i vidi kakvo je njihovo mišljenje. Kada je u pitanju Agencija za lokalni razvoj, napokon smo došli do faze osnivanja. Njena uloga će biti da različite projekte dovede u grad Bugojno i da, na taj način, opravda svoje postojanje i poboljša život svih građana – naglasio je predsjednik Kluba SDA u OV Bugojno dr. Nedžad Jusić.

Izmjene bilo kojih akata, pa i Statuta Javnog preduzeća za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve na posljednjoj sjednici OV-ća, imaju samo jedan cilj – izgradnju jačih i efikasnijih javnih ustanova i preduzeća, rekao je, ovom prilikom, vijećnik Admir Ždralović. On je govorio, također, o prostorno-planskoj dokumentaciji, i pojasnio ciljeve osnivanja Poslovne zone Bugojno 2.

-Jedna od velikih boljki naše općine je prostorno-planska dokumentacija. Poprilično je zastarjela i predstavlja administrativnu barijeru, odnosno prepreku investitorima i poduzetnicima u njihovoj namjeri i volji da ulažu u općinu Bugojno, zato što oni ne mogu da budu sigurni, ne može im se garantovati da su u okviru te normativno-pravne legislative. Međutim, na uočeni problem mi nemamo namjeru samo da kritikujemo, već da ponudimo jasno rješenje, i aktivno učestvujemo u njegovoj provedbi. Zbog toga je OV jednoglasno donijelo zaključak da se pristupi izradi prostorno-planske dokumentacije, i u formi prijedloga nađe što skorije na sjednici OV-ća, kako bi isti bio usvojen. Po pitanju Informacije o poslovnoj zoni „Bugojno 2“, mi smo na ovoj sjednici imali informaciju o poduzetim aktivnostima, nakon što smo na jednoj od sjednica u aprilu usvojili, odnosno proglasili određene parcele poslovnom zonom „Bugojno 2“.Ovdje moramo da ponovimo ciljeve osnivanja ove poslovne zone zato što je kroz informaciju, a i doskusiju opozicije,  nije razumijelo na onaj način kako bi trebalo. Naime, u toj poslovnoj zoni već posluju određeni privatnici i privredni subjekti. Oni imaju svoje firme, međutim imaju barijeru da apliciraju određenim domaćim i stranim fondovima, ili na poziv određenih ministarstva da unaprijede svoje poslovanje zbog toga što ne mogu navesti da su smješteni u određenoj poslovnoj ili industrijskoj zoni. Naš cilj je da otklonimo tu barijeru, i proglašavanjem poslovne zone, mi smo to i uradili. Također, općinskim organima smo omogućili da oni sada sami apliciraju određenim pozivima na projektnoj osnovi, kako bi unaprijedili infrastrukturu ove poslovne zone. A, jača infrastruktura, sigurno je i bolji poziv investitorima da ulažu na području općine Bugojno – istakao je vijećnik Admir Ždralović.

Kada je riječ o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti i proširenju Radne grupe predstavnicima Udruženja djece oboljele od dijabetesa „Slatki svijet“ cilj je, kazao je, da se svakodnevni život invalidnih osoba poboljša, i da se pomogne kategorijama koje su obuhvaćene tim planom. 

27282930313233343536