Konferencija za novinare OO SDA Bugojno povodom posljednje sjednice Općinskog vijeća

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Općinska organizacija SDA Bugojno je u svojim prostorijama odžala konferenciju na novinare s ciljem, kako je istaknuto, da se javnosti prezentuje tačna informacija o radu vijećnika na šestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana u utorak, 19.septembra.

 

Pres-konferenciju je otvorio potpredsjednik OO SDA Bugojno i zastupnik u Skupštini SBK-a Amir Šečibović, nakon čega se prisutima obratio zamjenik predsjedavajućeg OV-ća Salih Gurbeta. On je naglasio da je na prijedlog SDA u predloženi dnevni red za sjednicu uvrštena tačka o dodjeli stipendija studentima za akademsku 2016./2017.

-Pored ove tačke, vijećnici su razmatrali vijećnička pitanja, Informaciju o provođenju izbora u mjesnim zajednicama, Izvještaj o isplaćenim poticajima u 2016. godini. Usvojen je Prijedlog programa poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2017., usvojena je Odluka o osnivanju Agencije za lokalni razvoj, Odluka o izmjeni dopune Odluke o promjeni oblika JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ovog preduzeća. Razmatrana je Informacija o stanju prostorno-planske dokumentacije općine Bugojno i donesen zaključak da se ide u realizaciju prijedloga prostornog plana u što skorije vrijeme. Razmatrana je Informacija o Poslovnoj zoni „Bugojno 2“, usvojen je Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti za SBK za period od 2016. do 2020. – podsjetio je Gurbeta.

Po riječima predsjednika Kluba SDA u OV Bugojno Nedžada Jusića, prijedlog SDA bio je da stipendije dobiju svi studenti koji su aplicirali za stipendije, a koji ispunjavaju uslove konkursa.

-Mislim da je ovo prvi put da se nešto ovako desilo.Obzirom da je u prethodnim godinama bilo slučajeva da studenti apliciraju, ispunjavaju uslove, ali nakon bodovanja nisu bili na toj prvoj listi, i nisu dobili stipendije. Ovo je, sigurno, jedno ulaganje u naše sugrađene, u naše studente i, na kraju krajeva, ulaganje u grad Bugojno. Jer, svi ti studenti danas-sutra doći će i pomoći privrednom razvoju grada. Znanje ne smije, i ne može biti skupo. Također, želim se osvrnuti i na tačku o izborima u mjesnim zajednicama. Klub vijećnika SDA je predlagao da se ovi izbori održe tajnim glasanjem, kako bi bila ispunjena osnovna načela demokratije. Pozvao bih sve građane da uzmu aktivno učešće 1.oktobra i da izaberu ljude za koje smatraju da mogu voditi njihove mjesne zajednice. Još jedna tačka koja je bila na dnevnom redu sjednice jeste Prijedlog programa poticaja za poljoprivredu u 2017.godini. Klub vijećnika SDA Bugojno je predložio da se povećaju naknade za pojedine grane. Također, iznijeli smo i prijedlog da se održi sastanak s predstavnicima Udruženja malinara, te da se odluči od daljoj sudbini malina, odnosno da li da im pomognemo kao dosad u obliku poticaja, ili u obliku subvencija. Najbolje bi bilo da se sjedne s tim ljudima i vidi kakvo je njihovo mišljenje. Kada je u pitanju Agencija za lokalni razvoj, napokon smo došli do faze osnivanja. Njena uloga će biti da različite projekte dovede u grad Bugojno i da, na taj način, opravda svoje postojanje i poboljša život svih građana – naglasio je predsjednik Kluba SDA u OV Bugojno dr. Nedžad Jusić.

Izmjene bilo kojih akata, pa i Statuta Javnog preduzeća za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve na posljednjoj sjednici OV-ća, imaju samo jedan cilj – izgradnju jačih i efikasnijih javnih ustanova i preduzeća, rekao je, ovom prilikom, vijećnik Admir Ždralović. On je govorio, također, o prostorno-planskoj dokumentaciji, i pojasnio ciljeve osnivanja Poslovne zone Bugojno 2.

-Jedna od velikih boljki naše općine je prostorno-planska dokumentacija. Poprilično je zastarjela i predstavlja administrativnu barijeru, odnosno prepreku investitorima i poduzetnicima u njihovoj namjeri i volji da ulažu u općinu Bugojno, zato što oni ne mogu da budu sigurni, ne može im se garantovati da su u okviru te normativno-pravne legislative. Međutim, na uočeni problem mi nemamo namjeru samo da kritikujemo, već da ponudimo jasno rješenje, i aktivno učestvujemo u njegovoj provedbi. Zbog toga je OV jednoglasno donijelo zaključak da se pristupi izradi prostorno-planske dokumentacije, i u formi prijedloga nađe što skorije na sjednici OV-ća, kako bi isti bio usvojen. Po pitanju Informacije o poslovnoj zoni „Bugojno 2“, mi smo na ovoj sjednici imali informaciju o poduzetim aktivnostima, nakon što smo na jednoj od sjednica u aprilu usvojili, odnosno proglasili određene parcele poslovnom zonom „Bugojno 2“.Ovdje moramo da ponovimo ciljeve osnivanja ove poslovne zone zato što je kroz informaciju, a i doskusiju opozicije,  nije razumijelo na onaj način kako bi trebalo. Naime, u toj poslovnoj zoni već posluju određeni privatnici i privredni subjekti. Oni imaju svoje firme, međutim imaju barijeru da apliciraju određenim domaćim i stranim fondovima, ili na poziv određenih ministarstva da unaprijede svoje poslovanje zbog toga što ne mogu navesti da su smješteni u određenoj poslovnoj ili industrijskoj zoni. Naš cilj je da otklonimo tu barijeru, i proglašavanjem poslovne zone, mi smo to i uradili. Također, općinskim organima smo omogućili da oni sada sami apliciraju određenim pozivima na projektnoj osnovi, kako bi unaprijedili infrastrukturu ove poslovne zone. A, jača infrastruktura, sigurno je i bolji poziv investitorima da ulažu na području općine Bugojno – istakao je vijećnik Admir Ždralović.

Kada je riječ o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti i proširenju Radne grupe predstavnicima Udruženja djece oboljele od dijabetesa „Slatki svijet“ cilj je, kazao je, da se svakodnevni život invalidnih osoba poboljša, i da se pomogne kategorijama koje su obuhvaćene tim planom.