“Leptir ” Bugojno: Bolje razumijevanje problema

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Cilj obilježavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je postizanje boljeg razumijevanja problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici te ostvarenja svih prava koje osobe s invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom vrhunac je dugogodišnjega neprekidnog javnog zagovaranja zajednice osoba sa invaliditetom i njihove borbe za priznavanje njihovih prava i stvaranje jednakih mogućnosti u društvu.

Pravo osoba sa invaliditetom na život, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pristupačnu sredinu, zapošljavanje, habilitaciju i rehabilitaciju, sudjelovanja u javnom, političkom i kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i sportu, jednakost pred zakonom, pristup pravdi i informacijama su prava osoba sa invaliditetom koja se moraju priznati i poštovati. Bosna i Hercegovina se opredijelila za takav pristup ratificiranjem „Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“ 2009. godine kao i usvajanjem „Jedinstvene politike u oblasti invalidnosti“ i entitetskih „Strategija za primjenu politike u oblasti invalidnosti“.

Svake godine Međunarodni dan osoba invaliditetom obilježava se pod drugom temom, a tema ovogodišnjeg UN-ovog Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je: “Realizacija 17 ciljeva Programaodrživog razvoja do 2030. godine kojeg su članice Ujedinjenih nacija usvojile 25. septembra 2015. godine i ulozi ciljeva za izgradnju inkluzivnijeg i pravednijeg svijeta za osobe sa invaliditetom“. Ove godine obilježavamo i 10 godina od usvajanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Svim osobama sa invaliditetom želimo da ostvare svoja prava i budu ravnopravni članovi društva.

                                                                                 Udruženje „Leptir“ Bugojno