MUP SBK: „ Zaštita i kontrola djece na internetu“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U okviru projekta Rad policije u zajednici 22.03.2017. godine u „ Osnovnoj školi Travnik“, održano je predavanje za roditelje učenika škole na temu „ Zaštita i kontrola djece na internetu“.

Internet je posljednih nekoliko godina doživio ekspanziju i pruža velike mogućnosti,ali on sa sobom nosi i rizike koje djeca sama ne mogu prepoznati niti se mogu zaštiti. Upravo iz toga razloga, policijski službenici su prepoznali potrebu za edukacijom roditelja o potencijalnim opasnostima koje vrebaju na internetu, kako ih prepoznati i kako savjetovati djecu da sigurno i na ispravan način koriste internet.

Prethodnih godina, predavanja na ovu temu su bila održana za djecu, a ove godine pristup je promjenjen, te su predavanja organizirana i za roditelje, kako bi zaštita djece bila efikasnija. Roditeljima je podjeljen i prigodan letak, kao sigurnosni podsjetnik u kojem su navedeni i praktični savjeti za djecu i roditelje. U narednom periodu je planiran nastavak ove aktivnosti u večini škola na području Srednjobosanskog kantona.