Nastavak Projekta „Stop vršnjačkom nasilju u školi“ i edukacije nastavnika

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Nastavak Projekta „Stop vršnjačkom nasilju u školi“ i edukacije nastavnika
 

 
   Od  septembra 2016. godine u 4  osnovne škole, koje do sada nsu bile obuhvaćene projektom,  na području  Općine Donji Vakuf i Gornji Vakuf Uskoplje krenulo se sa realizacijom projekta „Stop vršnjačkom nasilju u školi – općina Bugojno i Travnik“ kojeg implementira Udruženje “Leptir”  Bugojno i aktiv pedagoga škola uključenih u projekat. Projekat podržava IN fondacija iz Banjaluke i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.
   Projekat ima za cilj smanjiti pojavu vršnjačkog nasilja u školama kroz razvoj sistema prevencije, zaštite i intervencije od vršnjačkog nasilja, u saradnji sa članovima i profesionalcima lokalnih zajednica, kao i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.  U septembru 2016. godine u realizaciju projekta uključene su četiri nove osnovne škole (OŠ “Hasan Kjafija Prušćak” Prusac,  OŠ ”Pajić Polje”  Gornji Vakuf-Uskoplje,  “Treća osnovna škola“  Oborci i „Četvrta osnovna škola“  Torlakovac, Donji Vakuf.
U okviru projekta u mjesecu oktobru 2016. godine izvršena je edukacija nastavnika i predstavnika CSR i PS.
Cilj seminara je ojačati postojeće i razviti dodatne socijalne i emocionalne kompetencije nastavnog osoblja i stručnih saradnika u prevenciji i intervenciji nasilja među vršnacima. 
Tokom edukacije prisutni su upoznati sa: etiologijom vršnjačkog nasilja, značaju stvaranja pozitivne klime u razredu, rezultatima istraživanja vršnjačkog nasilja u svijetu, zemljama okruženja, BiH i Srednjobosanskom kantonu, te mehanizmima zaštite, prevencije i intervencije vršnjačkog nasilja.
Edukatori na ovim treninzima bili su pedagozi, pedagozi-psiholozi: Džanan Šejla, Beganović Saudin, Jasna Eminović i Snježana Petraš.
Preko 65 nastavnika, te  predstavnika CSR i PS su prošli ovu edukaciju.