Obilježavanje Svjetskog dana bubrega

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

BiH sa oko 3000 pacijenata na dijalizi i sa oko 200 transplantacija spada medju zemlje sa najvećim brojem bubrežnih bolesnika u regionu, a na začelju je evropskih zemalja po broju uradjenih transplantacija.

Od samostalnosti u BiH je obavljeno oko 140 transplantacija. Kod nas se, uglavnom, rade transplantacije sa živih srodnika, dok se u svijetu rade kadaverične transplantacije.

-Jedan od razloga što se u BiH ne rade kadaverične transplantacije je mali broj donora organa – istakao je Mujo Kovačević, potpredsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih SBK-a.

Nizom aktivnosti, koje će realizirati u povodu Svjetskog dana bubrega , Udruženja dijaliziranih i transplantiranih SBK-a i F BIH nastoje ukazati na značaj doniranja organa , a što je za bolesnike sa zatajenjem bubrega jedina nada za život. Zakon o darivanju organa i tkiva u svrhu liječenja u BiH radjen je po španskom modelu, koji su preuzele i druge evropske zemlje. Donor mora biti zdrava osoba kod koje je ustanovljena moždana smrt, a organi se mogu uzeti samo uz pristanak porodice. U tom slučaju ne uzimaju se samo bubrezi nego i drugi organi. Na taj način moguće je spasiti sedam života.