Objavljeni rezultati popisa stanovništva BiH iz 2013. godine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine na osnovu čega BiH ima 3.531.159 stanovnika.

Od tog broja 50,94 posto čini žensku populaciju, a 49,06 posto mušku populaciju. Omjer muške i ženske populacije, gotovo je identičan. U Bosni i Hercegovini od 3.531.159 stanovnika, osobe koje su se izjasnile po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti da su Bošnjaci čine 50,11 posto, osobe koje su se izjasnile da su Hrvati 15,43 posto, a osobe koje su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Srbi je 30, 78 posto.

To su podaci na nivou države. Kada je riječ o vjerskoj opredijeljenosti, prema rezultatima Popisa u našoj zemlji živi 50,7 posto građana islamske vjeroispovjesti, 15,19 posto katoličke, dok je 30,75 posto pravoslavaca.

U Federaciji BiH živi 2.219.220 osoba, što je 62,85 posto od ukupnog stanovništva, a u Republici Srpskoj 1.228.423, što je 34,79 posto stanovništva. U Brčko Distriktu živi 83.516 osoba, što je 2,37 posto ukupnog stanovništva. Kao Bošnjaci, na nivou države Bosne i Hercegovine, izjasnilo se 50,11 posto stanovnika, 15,43 posto su Hrvati, a kao Srbi se izjasnilo 30,78 posto stanovnika.

U kategoriji “ne izjašnjavam se” je 0,77 posto stanovništva.

Bosanski jezik govori 52,86 posto stanovnika, 14,6 posto hrvatski, a 30,76 posto stanovnika govori srpski jezik. Ostale jezike govori 1,57 posto građana Bosne i Hercegovine. Nepismenih je ukupno 2,82 posto.

Rezultati pokazuju da je 58,88 posto oženjenih ili udatih stanovnika, 27,15 posto onih koji se nikada nisu vjenčavali, udovaca ili udovica ima 10,59 posto, dok je razvedeno 3,38 posto stanovnika. Najveći grad je Sarajevo sa 275.524 stanovnika. Slijede Banja Luka sa 185.042, Tuzla sa 110.979 stanovnika, Zenica sa 110.663, Bijeljina 107.715 i Mostar sa 105.977 stanovnika.

Grad sa najvećim brojem stanovnika je Sarajevo sa 275.524 stanovnika. Drugi grad po veličini je Banja Luka sa 185.042 stanovnika, Zenica ima 110.663 stanovnika, Bijeljina 107.715, dok Mostar broji 105.797 stanovnika.

Navedeni gradovi su jedini u Bosni i Hercegovini koji imaju 100.000 i više stanovnika. Sarajevo je najveći grad, dok je Banja Luka najveća općina.