Održan okrugli sto na temu : „Društvena kohezija u Bugojnu“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Misija OSCE-a u našoj zemlji u saradnji sa Uredom načelnika Općine danas je u Kristalnoj sali upriličila okrugli sto na temu: „ Društvena kohezija u Bugojnu“.

 

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici općinske administracije, političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, direktori srednjih škola i Centra za socijalni rad, predstavnik Medžlisa IZ Bugojno, te predstavnici nevladinih udruženja i organizacija.

Nakon uvodnih pozdravnih obraćanja od strane Mladena Marjanca, predstavnika OSCE-a, Grete Kuna, predsjedavajuće OV Bugojno, i Hasana Ajkunića, načelnika Općine, o značaju okruglog stola govorio je Cristiano Barale, šef Terenskog ureda OSCE- a Travnik, istakavši važnost sistema socijalne kohezije za lokalnu i širu društvenu zajednicu.

O značaju društvene kohezije, dosadašnjim inicijativama i potrebi za uključivanjem svih aktera lokalne zajednice da rade na ovom pitanju govorio je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu dr. Nerzuk Ćurak.Ovom prilikom dr. Ćurak, između ostalog, je naglasio da je socijalna kohezija sposobnost društva da osigura dobrobit velike većine svojih članova, svodeći nejednakosti na najmanju moguću mjeru i izbjegavajući marginalizaciju. Naglasio je kao je socijalna kohezija veoma bitna za postkonfliktna društva, kakvo je i bh društvo, te da je u Vijeću Evrope prepoznata kao jedna od najvažnijih strategija. 

Okrugli sto je okončan diskusijom učesnika o društvenoj povezanosti i osvrtom na dosadašnje inicijative na nivou lokalne zajednice.