Održan okrugli sto: „Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U organizaciji Mreže nevladinih organizacija „Naše društvo“ iz Mostara danas je u Kristalnoj sali općine Bugojno održan okrugli sto o temi: „Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata“.

 

Predstavljena je uloga zdravstvenih vijeća u teoriji i praksi, i skrenuta pažnja na važnost uspostave partnerskih odnosa u sistemu zdravstva, i formiranja zdravstvenih vijeća na području općina i kantona, s ciljem unapređenja prava pacijenata.

Po riječima Marina Bage, predsjednika Mreže “Naše društvo”, osnovna funkcija zdravstvenih vijeća je prikupljanje podataka o prigovorima i prijedlozima za unapređenje stanja u oblasti zdravstva, odnosno prava pacijenata. Prevashodni cilj projekta je, dodaje, provođenje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata koji se, iako je donesen 2010. godine, još uvijek ne primjenjuje u praksi.

-Unutar tog zakona, svaka općina i kanton dužni su formirati zdravstveno vijeće. U općini, ovo vijeće formira načelnik javnim pozivom, a na kantonalnom nivou resorni kantonalni ministar odlukom. Dakle, nije potrebna nikakva pravna procedura da se uspostavi sistem koji mi, bez obzira na tu činjenicu, nemamo već šest godina. Posljedice su katastrofalne. Po podacima organizacije, koja mjeri kvalitet zdravstvenih usluga u Evropi i regionu, BiH je 2014. godine bila posljednja na toj listi, iz razloga što ne posjedujemo nikakve informacije o kvalitetu zdravstvenih usluga. 2015. godine smo izbačeni sa iste liste, jer iz godine u godinu pokazujemo neozbiljnost u tom segmentu. Mi smo, nažalost, jedina zemlja u Evropi i regionu, koja nema nikakve podatke, a ako nemate informacije ne možete napraviti nikakvu strategiju. Što se tiče zdravstva u BiH, ne postoji nikakav sistem koji prikuplja informacije, a da ne kažem da ih dijeli sa građanima. Mi smo, trenutno, u nekoj poziciji gdje imamo institucije, infrastrukturu, bolnice, ali nemamo nikakve podatke. Sve se dešava stihijski, donose se razne odluke, prave strategije, ali to ni izbliza nije ozbiljno, jer nemate ulazne informacije kojima biste analizirali i unapređivali sistem zdravstva, rekao je Bago.

Ističe da je situacija, po pitanju osnivanja zdravstvenih vijeća, identična gotovo u svim općinama Federacije BiH.

Naime, ima općina u kojima ta vijeća postoje, ali samo na papiru. Nema nikakvog traga o njihovom javnom radu, iako imaju obavezu da svakih šest mjeseci obavijeste nadležne institucije o saznanjima do kojih su došli, kao i građane o svemu što se dešava u općini i Kantonu u oblasti zdravstvene zaštite.

O prednostima uspostavljanja partnerstva između vladinog i nevladinog sektora, govorio je gost panelist na okruglom stolu Milan Mirić, iz NVO Inicijativa i civilna akcija, čije je sjedište u Sarajevu.

-Sve institucije vlasti, bile izvršne ili zakonodavne, treba da rade na rješavanju problema. Naravno, organizacije civilnog društva na lokalnom nivou kroz svoje aktivnosti, kroz svoja udruženja i korisnike, mogu da prepoznaju da li se pojedine odluke i zakoni provode na terenu na najbolji mogući način. Njihova uloga je zato dobra, jer ukazuju institucijama vlasti gdje su te slabosti i na koji način bi se one mogle zajednički rješavati. Što se tiče zdravstvenih vijeća, ne budu li postojala, situacija u zdravstvu bit će još lošija, naglasio je.

Veliki je problem svih potrošača i pacijenata, dodaje, to što oni nisu svjesni svojih prava. Nisu upoznati sa zakonima i podzakonskim aktima, koji su doneseni od strane državnih organa i zapravo ne znaju kako se organizovati, kako potaknuti nadležne institucije da bolje rade svoj posao.

-Obaveza institucija je da obavijesti građane o svim njihovim pravima. Dakle, ako dođete na šalter ili bilo koju ustanovu koja je vezana za zdravstveni sektor, trebate da dobijete informaciju o vašim pravima. S druge strane, i sami građani trebaju da učestvuju u svemu odgovorno, naglasio je Milan Mirić, koordinator ICVA-a.

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata nije implementiran ni na području SBKa-a, pa tako nije formirano ni kantonalno zdravstveno vijeće.

Prema saznanjima Mreže “Naše društvo”, zdravstveno vijeće, kada je u pitanju naš kanton, formirano je jedino u općini Donji Vakuf rješenjem Općinskog vijeća iz mjeseca augusta 2013. godine. U ostalim srednjobosanskim gradovima ta vijeća ne postoje, a neke općine nisu ni odgovorile na upit koji je poslan od strane pomenute mreže u vezi osnivanja i djelovanja zdravstevnih vijeća.