Održana 20.sjednica Skupštine SBK-a

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

20.sjednica Skupštine SBK-a počela je pitanjima i inicijativama kantonalnih zastupnika. U nešto više od sat vremena kantonalni zastupnici su iznijeli brojne inicijative.

Zastupnik Ljupko Sučić (HDZ) predložio je kreditno zaduženje kojim bi se obnovile kuće povratnika u SBK-a, Nijaz Helez (SDP) da se ukinu dvije škole pod jednim krovom, te da mu se dostavi spisak nezaposlenih u našem kantonu, zastupnica Halima Crnica (SDA) uputila je inicijativu za osnivanje sigurnih kuća na području našeg kantona i formiranje odjela pri MUP-u za tretiranje rodnog nasilja, Ivan Sajević (HDZ) da se procesuiraju zločini počinjeni nad Hrvatima sa području Viteza, a Amir Šečibović (SDA) da Tužilaštvo ubrza procesuiranje zločina nad bugojanskim Bošnjacima, za koje je do sada osudjena samo jedna osoba. Lidija Bradara (HDZ) je upozorila kako bi trebali imati    bolju viziju poljoprivredne potrošnje, Rusmir Jusufspahić (DF)  da počnu pregovori Vlade i Sindikata doktora medicine i stomatologije u SBK-a, Edin Mašić, takodje, iz DF-a da počne izvršavanje odluke Ustavnog suda za novčana potraživanja budžetskih korisnika , te da se u Područnoj školi Vesela uvede grijanje. Zastupnik SDA Amir Šečibović podnio je tri inicijative koje se odnose na naš grad.Prva se odnosila, takodje,  na ugradnju grijanja u Područnoj školi Vesela, druga na osnivanja jednog odjeljenja Medicinske škole u Bugojnu.

-Postoje brojni razlozi zbog čega je to jako važno, ali bitno je istaknuti da je bugojanska Gimnazija izradila elaborat u kojem je navela detaljna obrazloženja o potrebi formiranja jednog odjeljenja Medicinske škole u Bugojnu. Treća inicijativa odnosi se na uvodjenje naknade u iznosu od 200 KM  nezaposlenim porodiljama iz porodica u kojima niko ne radi-istakao je Šečibović i pojasnio da će istrajati na toj inicijativi kako bi došla u formu zakona.

Potom se pristupilo usvajanju dnevnog reda.Na prijedlog  Kluba SDA, predlagač Administrativa komisija Skupštine je odustala od treće tačke Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima uprave.Tačka je skinuta sa dnevnog reda, a  uvrštene su nove dvije tačke, Nabavka medicinske opreme i davanje garancije za njenu otplatu i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu. Nakon diskusije, rasprava o prvo tački Prijedlogu zakona o pravobranilaštvu , zbog brojnih amandmana, upućena je na Vladu SBK-a, a potom će se, na nekoj od narednih sjednica, naći na Skupštini SBK-a. Po skarćenom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o sudskim taksama. Na ovaj Prijedlog zakona amandmane su uložili zastupnici Halima Crnica ( SDA) i Almir Škandro ( SBB). Škandro je povukao svoj amandman, dok Crnica nije dobila potrebnu većinu glasova.

Zastupnici su na jučerašnjoj sjednici usvojili i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni poslovnika Skupštine SBK-a, a data je i saglasnost na Prijedlog prostornog plana općina Donji Vakuf i Fojnica. Na Skupštini je, izmedju ostalog, usvojen i Nacrt odluke o nabavci medicinske opreme i davanju garancije za otplatu te nabavke. Radi se o nabavci CT aparata za KB Travnik i Bolnicu u Novoj Biloj, te digitalnog RTG aparata za Bolnicu za plućne bolesti i TBC u Travniku. Zastupnik Rusmir Jusufspahić (DF) predložio je da se jedan od starih CT aparata da nekoj od zdravstvenih ustanova u Bugojnu, dok je Skupština usvojila zaključak zastupnika Senada Selimovića (SDP) da Vlada SBK-a razmotri i mogućnost nabavke CT uređaja za jednu od bolnica u Vrbaskoj regiji, Jajce ili Bugojno, te da o tim mogućnostima informiše zastupnike na nekoj od narednih sjednica Skupštine.

Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu, takodje ,usvojen je na sjednici čime je i okončano višesatno zasjedanje Skupštine SBK-a

1516171819202122