Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Jučer je održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno.Pred vijećnicima je bilo 12 tačaka dnevnog reda. Po usvajanju zapisnika,predsjedavajući Igor Vrljić upoznao vijećnike s realizacijom zaključaka s prethodne sjednice Općinskog vijeća Bugojno.

Potom se pristupilo usvajanju dnevnog reda. Dopunu dnevnog reda predložili su nezavisni vijećnik Mustafa Ugarak, koji je tražio da se uvrsti rasprava o izvođenju radova na Gradskom stadionu Jaklić, dok su vijećnici SDP-a predložili da se u dnevni red uvrsti programi rada Općinskog vijeća i načelnika općine, izvještaj o izvršenju budžeta za protekli period, te izvještaji o radu javnih preduzeća i ustanova.Predložene tačke nisu dobile potrebnu većinu, a predsjedavajući Igor Vrljić je obrazložio kako će se neke od tih tačaka naći na sljedećoj sjednici Kolegija, odnosno Općinskog vijeća.

Vijećnici su postavili brojna pitanja, a između ostalog, vezano za infrastrukturu u pojedinim bugojanskim naseljima, pse lutalice, rad upravnih i nadzornih odbora, te vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća i ustanova kojima je istekao mandat, radove na Gradskom stadionu Jaklić.S obzirom da su vijećnici uputili primjedbe na provođenje njihovih odluka usvojen je, na inicijativu Nedžada Jusića, predsjednika Kluba SDA, da se oformi komisija za praćenje realizacije odluka koje je Vijeće donijelo na prethodnim sjednicama, a koja će vršiti i nadzor nad korištenjem imovine u vlasništvu Općine.

Nakon duže diskusije i brojnih prijedloga, usvojena je Inicijativa za oslobađanje plaćanja dijela troškova za izgradnju stambenih objekata za osobe mlađe od 35 i 35 godina do 80 %, uz zaključak da se formira komisija za praćenje realizacije ove Odluke. Bez diskusije usvojena je i Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene stambene površine na području općine Bugojno ,te prve tri od 6 tačaka iz domena imovinsko pravnih poslova građana. Nakon konsultacija predsjednika klubova i predstavnika nadležne službe , usvojen je i zaključak da se preostale tri tačke: Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje postojećeg puta na lokalitetu Rostovo, Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interes za projekt „Izgradnja obilaznice Bugojno“i Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom firmi Geko gradnja d.o.o. Bugojno, detaljno pripreme za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog programa novčanih poticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje za 2020.Tokom diskusije moglo se čuti da je Bugojno jedan od rijetkih gradova koji izdvaja 250.000 KM za poljoprivrednu proizvodnju. Na sjednici je usvojena i Odluka o imenovanju općinskog pravobranioca i zamjenika pravobranioca. Nakon konkursne procedure i ispoštovanih zakonskih pretpostavki za općinskog pravobranioca imenovana je Amele Abdalajbegović , a Miroslav Kozina za zamjenika pravobranioca.